Vijesti

Nedjelja, 16. 4. 2023. – 2. USKRSNA NEDJELJA (BIJELA – MLADI USKRS)
 
Nedjelja Božjega Milosrđa
 
u 7,30 sati pok. Mirko Jukić
u 9 sati pok. Kata, Marta i Petar Duvnjak
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 17. 4. 2023.
u 7 sati pok. Ivka Rašćanac i Franjka Zdunić
u 18,30 sati pok. Marko i Zora Buntić
 
Utorak, 18. 4. 2023.
u 7 sati pok. Slavica, Ana, Mijo i Zdenka
u 18,30 sati pok. Anđa i Ante Radnić
 
spomen: pok. Mario Grizelj pok. Marijan Rendelja
pok. Krešimir i Stipo Prskalo pok. Stipo Jurić
pok. obitelji Klanac, Dugeč i Maričić
Srijeda, 19. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Ivan i Milica Jurišić
u 18,30 sati pok. Ruža Bilanović, god.
 
Četvrtak, 20. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Momir Čuturilo
u 18,30 sati pok. Anto Mikešić
 
Petak, 21. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Ruža i Mijo Radoš
u 18,30 sati pok. Tomislav i Luca Režić
 
spomeni: pok. Ružica Ptiček pok. Mato, Kata i Jelena Papac
pok. Kata, Niko i Zoran Janković
Subota, 22. 4. 2023. – Spomen BDM u subotu
 
u 7 sati pok. Petar, Kata i Ivan Spajić
u 18,30 sati pok. Jela i Marko Ćurić
 
Nedjelja, 23. 4. 2023. – 3. USKRSNA (VAZMENA) NEDJELJA. Sv. Juraj mučenik
 
Obnova krsne vjere prvopričesnika
 
u 7,30 sati pok. Đuro i Evica Vargić
u 9 sati pok. Franjo i Irena Horvat
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE

ĐAKOVO (TU) – Misu Večere Gospodnje u đakovačkoj je katedrali u četvrtak, 6. travnja 2023. predvodio mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup  u koncelebraciji sa preč. Ivanom Lenićem, župnikom Župe Svih Svetih i još sedmoricom svećenika.

U uvodu u misno slavlje biskup Ivan je rekao: „Zaslužila je ova večer da naša katedrala bude ovako lijepo, dupkom ispunjena, jer započinjemo godišnji spomen središnjih otajstava, istina i događaja svoga spasenja i svi mi želimo se približiti tim otajstvima, zapravo njima se otvoriti da naši životi naše misli, riječi i djela naši stavovi, naše nade budu prožete svim onim što nam je navijestio, što nam je obećao i što nam je darovao Isus Krist i njegov križ.“

Misnom slavlju pridružili su se i ovogodišnji prvopričesnici, a pridružili su i svoja djela u daru milostinje donijevši caritasove kutijice u koje su skupljali milostinju tijekom cijele korizme za najpotrebnije i tako na vidljiv način, djelima, pokazali svoju ljubav i milosrđe. Nakon što je đakon svečano, pjevajući, navijestio evanđelje biskup Ivan je u svojoj homiliji rekao:

„Vjerujem da svatko od nas osjeća kako je posebna ova večer. U tjednu kojeg nazivamo velikim, svetim. Kao da s cijelom Crkvom želimo poručiti, ali najprije i sami doživjeti, da je riječ o nečem izvanredno važnom, da je riječ o nečem što u navještaju i iskustvu naše kršćanske vjere prodire najdublje u njezinu istinu, objavljuje ju, pokazuje i svjedoči. I ujedno dotiče naša ljudska srca i živote nekako najbliskije i najživotnije, i to posve osobno, u onom najintimnijem sjedinjenju – jer ćemo blagovati samoga Krista.

Da, velika je svetost u ovoj večeri, kad u godišnjem spomenu, s određenom još većom osjetljivošću nego li to činimo kroz nedjelje i sve ostale dane liturgijske godine, želimo razmatrati i doživjeti „Večeru Gospodnju“, posljednju koju je htio blagovati sa svojim učenicima prije svoje muke i smrti, i slavnoga uskrsnuća.

Gospodin svoju posljednju večeru s učenicima blaguje kao obrednu, Pashalnu večeru, koja je spomen izlaska Izraelaca iz egipatskoga ropstva. Janje koje se žrtvuje i blaguje prinosi se na spomen Božjih divnih djela. Moćnom ih je rukom Bog izveo iz sužanjstva i doveo u obećanju zemlju. Cjelokupni blagoslov života ovisi o Božjoj dobroti. O njoj ovisi blagoslov sadašnjosti. Ona daje snagu djelima čovjekove dobrote i pravednosti. Stoga je pobožni Izraelac prepun zahvaljivanja, sama ga mudrost i snaga duha upućuje na veličanje Božjih djela. I budućnost je u Božjim rukama, svo pouzdanje i nada gledaju i iščekuju njegovu ljubav. Zato je važno spominjati se i čuvati Savez što ga je Bog obnovio i uspostavio sa svojim narodom po Mojsiju, kao nekoć, od samih početaka – u savezu s Adamom, Noom, Abrahamom … I sva proroštva, kroz cijelu starozavjetnu povijest, upućuju na to da je Bog vjeran Savezu. I onda kad je narod odlutao i zaboravio vjernost Savezu, obnavlja ga, i to prepun milosrđa i sućuti, kako nam o tome svjedoče sve starozavjetne biblijske knjige.

A Novi savez, sada potpuno univerzalan – za sve ljude – Bog uspostavlja po svome Sinu. Više se ne žrtvuje „janje“, nego Krist predaje i prinosi sebe. On je sveta žrtva – i „prinosnica“, i „okajnica“, i „pomirnica“– jer daruje i prinosi ono što je najdragocjenije, svoj život, samoga sebe. I što je najvažnije – čini to potpuno iz ljubavi, vezan, znači, jedino ljubavlju, i odazivom volji Oca nebeskoga. U njegovoj smrti na križu sabrana je i otkupljena svaka zloća. On je „Jaganjac“ koji prima i odnosi grijehe svijeta, grijehe svakoga čovjeka, svaki moj grijeh.

Zato nam je, braćo i sestre, slaviti Euharistiju, jer prepoznajemo da su u njoj najdublja i najsvetija otajstva. Ona nas uzdiže i posvećuje. I sve što je u njoj i s njom povezano dostojno je hvale. U sakramentalno posvećenom kruhu i vinu Crkva je uvijek prepoznavala i štovala stvarnu prisutnost Gospodinova Tijela i Krvi. Od te prisutnosti Crkva živi i njom se hrani. I sama je prožeta svetošću Euharistije. I svaka služba u Crkvi, u Euharistiji pronalazi svoje nadahnuće, ali i provjeru. Euharistijski Krist – „kruh za život svijeta“ predočuje i izvršava „jedinstvo vjernika, koji tvore jedno tijelo u Kristu” (LG, 3), kako nam to izriče nauk 2. vatikanskoga koncila. U pričesti se uzdižemo i postajemo ono što primamo, postajemo Kristovi udovi, s njim sjedinjeni, njemu „pritjelovljeni“. Pogledajmo tajnu, otajstvo: onaj za kojim žudimo i komu se klanjamo, u pričesti je htio postati dio nas samih – snaga i rasvjetljenje svega što je u nama, pročišćenje i obnova svemu što je u nama okaljano i postalo beživotno.

Iz slavlja večerašnje Euharistije ponesimo snagu prihvaćanja dvostruke zapovijedi, dvostrukoga naloga: (1) nalog spomena i Kristove trajne nazočnosti, (2) nalog služenja i ljubavi. Jedan nalog izvire iz same naravi euharistijskoga spomen-čina, kako nam to donosi najstarije svjedočanstvo o ustanovi Euharistije, koje smo čuli u današnjem 2. čitanju, zapisano oko 57. godine: „Ovo je tijelo moje. Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite meni na spomen“. To je zapovijed i snaga poslanja kojim trajno uprisutnjujemo Krista, obnavljamo i posadašnjujemo njegovu otkupiteljsku smrt. A drugi nam nalog, tj. ono osnovno poslanje Kristove zajednice i svih vjernika u njoj, odzvanja u evanđeoskom ulomku: „… ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, (…) Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.“

Na koja nas to djela i službu upućuje Krist? Kad se danas spominjemo i ustanove svećeništva, znakovito možemo prepoznati da je jedino „ruho“ na koje Isus svojim primjerom upućuje „ubrus“, što nam doziva u pamet da smo pozvani najprije služiti, prignuti do onih kojima navješćujemo i donosimo Krista, štoviše, do njihovih nogu – do onoga što je u našim očima najniže, najviše ukaljano i potrebno pročišćenja i obnove. Takav put Crkve želimo živjeti, nikada ne gradeći stav da nas Bog ne dotiče svojom ljubavlju i milosrđem, jer po Kristu znamo – „usprkos našoj grješnosti, zauvijek smo ljubljeni“ (usp. MV, 2).

Nahranimo se, predragi, ovom Euharistijom i cijelom ovom večeri „getsemanske ure“. Gospodin je ovdje, ogrnut vidljivim prilikama kruha i vina. Prepoznajmo ga i njegovoj prisutnosti uskliknimo zanosnim riječima sv. Augustina: O sakramente pobožnosti, o znaku jedinstva, o vezu ljubavi! Tko želi živjeti, zna gdje će živjeti, gdje će dotaknuti život. Pristupi i vjeruj… Pritjelovi se, sjedini se s Kristom da oživiš“- zaključio je biskup Ivan.

Potom je uslijedio obred pranja nogu u kojemu su simbolički dvanaestoricu apostola predstavljali pazitelji katedrale i članovi inicijative 40 dana za život. Skladnim i pobožnim liturgijskim pjevanjem misno je slavlje pratio katedralni zbor pod ravnanjem mo Ivana Andrića i orguljsku pratnju mo Vinka Sitarića.  J. Hrehorović

 

ĐAKOVO (TU) – Obrede Velikoga petka, 7. travnja 2023. u đakovačkoj je katedrali predvodio preč. Ivan Lenić, župnik Župe Svih Svetih i dekan Đakovačkog dekanata. U obredima su sudjelovali mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru, kanonici i drugi svećenici središnjih nadbiskupijskih ustanova te brojni Đakovčani koji su i drugoga dana Vazmenoga trodnevlja katedralu ispunili do posljednjega mjesta.

Katedralni zbor pod ravnanjem maestra Ivana Andrića uz svećenike Matu Gašparovića i Darija Hrgu pjevao je Muku Gospodina Isusa Krista po Ivanu. Nakon službe Riječi predvoditelj obreda je izrekao homiliju. Svoje razmišljanje temeljio je na riječima evanđelista Ivana govoreći o Judinom napuštanju dvorane Posljednje večere. Bila je noć, kojom se ušlo u dramu Velikoga petka, da bi ona kulminirala u riječima Tama nasta po svoj zemlji... u trenucima Kristove muke i umiranja. U tom duhu je istaknuo: „Na Veliki petak je tama još gušća i noć još mrklija. Jer je trpljenju i smrti od nas ljudi bio izložen sam Sin Božji. Kako ipak većina od nas dolazi u ovo zajedništvo vjere opterećeno tjeskobama, krizama, brigama i križevima, lakše nam je nego ikada uspostaviti kontakt s raspetim Bogom i Bogom patnikom, Isusom Kristom.“

Propovjednik je pozvao prisutne da se kao Isusovi učenici prepoznaju u njemu, Raspetome, te nastavio: „Ivanovo izvješće o Isusovoj muci pokazuje i jednu drugu stranu: između svih pukotina tame i noći, prosijava neko svjetlo; tračak svjetla je na pomolu. Nije sve noć. Isusova je smrt zapravo prijelaz u pobjedu, u život. Križ, znak poraza i sramote, postat će nenadano znakom pobjede i uskrsnuća. Moć tame neće biti vječna. Ne bi li stoga, nakon Isusove smrti na križu, naš poklik pred njim trebao glasiti: Vjeruj u Kristovu pobjedu, u život po njemu! Ti koji plačeš, strepiš, koji sve negativno i mračno vidiš, koji si u tjeskobama radi neizvjesnosti svojih situacija: povjeruj, vjeruj Kristu! Vjeruj, ne u sebe, nego u Isusa, raspetoga Bogočojeka! Takvu vjeru imajmo u sebi. Neka je milost Božja, po Kristovoj ljubavi na križu, u nama umnaža. Za takvu vjeru molimo danas, gledajući Krista Raspetoga! Raspeti Isuse Kriste dođi u našu noć, da ona ne bude više tamna. Ti budi naše Svjetlo i naš Uskrs!“- zaključio je đakovački župnik Lenić.

Uslijedilo je klanjanje Križu, a potom euharistijska služba. Presveti Oltarski Sakrament je nakon Pričesti svečano u procesiji prenesen kod Božjeg groba gdje se i nakon obreda moglo pokloniti Kristu sve do 21 sat. Tijekom obreda u katedrali su na raspolaganju za ispovijed bili mnogi svećenici te se tijekom obreda, a i nakon njega ispovijedilo mnoštvo Đakovčana, ali i mnogih drugih vjernika iz okolnih mjesta. J. Hrehorović

ĐAKOVO (TU) –  U potpunom mraku blagoslovom ognja na ulazu u đakovačku katedralu započeli su obredi Velike subote 8. travnja 2023. Pomoćni biskup Ivan Ćurić uz asistenciju đakona Antonija Ihaza i bogoslova te pratnju preč. Ivana Lenića, katedralnog župnika i još desetoricu svećenika blagoslovio je oganj, zatim uskrsnu svijeću, urezao na njoj alfa i omega te tekuću godinu i zapalio je. Potom je đakon zapjevao Svjetlo Kristovo a puk je odgovorio Bogu hvala te su biskup i svećenici uz njega zapalili svoje svijeće, a na drugi đakonov poklik Svjetlo Kristovo  svjetlost se počela širiti katedralom  i rastjerivati mrak. Nakon trećega poklika svi nazočni su upalili svoje svijeće te je uslijedio je hvalospjev Uskrsnoj svijeći.

U drugom dijelu obreda Službi riječi navještena su veličanstvena dijela Božja iz knjiga Staroga zavjeta. A onda je mons. Luka Strgar zamolio biskupa Ivana da zapjeva slava Bogu. Gromoglasni zvuk orgulja zaorio je katedralom i cijela crkva je pjevala. Đakon je javio veliku radost Aleluja a potom pjevajući navijestio evanđelje.

Biskup Ivan je okupljenim vjernicima u homiliji rekao: „Kako je velika radost u svečanom bdijenju ove večeri! Kad nam Crkva od samih svojih početaka dovikuje da je vazmeno bdijenje u uskrsnoj noći najrječitiji liturgijski navještaj, vjerujem da to uspijevamo i sami doživjeti. U njemu je, kako vidimo, cijelo bogatstvo spomena i znakova, koji nam na tragu svjedočanstva apostolâ i crkvene predaje žele dozvati u pamet, a još više, obnoviti u našim srcima navještaj i životnu snagu kršćanske vjere.

Uvijek je za kršćane bilo važno, a tako je i s nama kršćanskim vjernicima našega vremena, da s razumijevanja i doživljaja svoje vjere, koliko je moguće više, skinemo naslage hladnoće i mlitavosti. Vazmeno je bdijenje kršćanskim vjernicima, zapravo, prava „iskra“. Novi oganj, nova vatra našoj vjeri, kako smo to znakovito mogli prepoznati u blagoslovu novoga ognja na samom početku liturgijskih obreda. Iskreno si postavimo pitanje: Hoće li se večeras rasplamsati moja vjera? Moja krsna vjera –  u kojoj uvijek iznova, u svakoj novoj životnoj prilici, osjetim kako mi snagu duha najdublje i najcjelovitije daje moje osobno pristajanje uz Krista, raspetoga i uskrsloga. „Isus je Spasitelj!“ – za sav moj život, za moje bližnje, za sve ljude i cijeli svijet. Tu ispovijed vjere želimo u ovom bdijenju ojačati i ponoviti, s pouzdanjem, utjehom i dubokom radošću što smo pošli za Uskrslim, što nas „iscijeliše njegove rane“ i što nas ispunja dar Njegova Duha, po kojem je On kao „pobjednik od mrtvih ustao“.

Vjerujem da s potrebnom jasnoćom svi možemo otkriti kako put krsne vjere, tj. put našeg pristajanja uz Krista nije „bijeg“, nego pokazuje snagu poziva u kojem ostajemo posve svjesni realnosti života i njegove zahtjevnosti – „biti u svijetu, a ne biti od svijeta“, uronjeni u njegove zakone i svakodnevicu, suočeni s izazovima i opasnostima koje nas katkad znaju posve zagušiti, kad osjetimo da „ne živimo ispunjenim životom, da to nije ono što je Bog želio za nas“ (usp. EG, 2). A mi želimo sa svim realizmom i iskrenošću srca doživjeti i svima navijestiti: „oni koji prihvate ponudu Kristova spasenja oslobođeni su od grijeha i žalosti“, oslobođeni su „duhovne praznine“ (usp. EG, 1).

Potom se biskup Ivan prisjetio sudjelovanja u vazmenim obredima prema jednom od obreda istočnih Crkava te se zadivio njegovom znakovitošću: „Nakon što je okupljena zajednica izašla iz crkvenoga prostora koji je bio posve u mraku, započeli su procesiju, koju oni nazivaju „krsni hod“. Ponijeli su lik mrtvoga Krista. A kad su se vraćali, lik Kristova tijela postavili su na ulazu u crkvu, kao nadvratak, i to prilično nisko. Svi su se ulazeći ponovno u crkvu morali duboko sagnuti i proći ispod Kristova lika. Pokazati da vjerom prihvaćaju navještaj i istinu Kristove muke i smrti. Kao da se žele posve „prekriti“ Isusovim iskustvom poniženja, odbačenosti, ranjenosti i umiranja, i potom – ustati, uzdići se i podignuti glave, obasjani novom istinom – događajem Njegova uskrsnuća.

Što nam o tome, predragi, kaže onaj izvorni apostolski nauk? Čuli smo ulomak Poslanice Rimljanima. Sveti nam Pavao snažno dovikuje: „Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni.“ Već smo s Kristom „ukopani u smrt“. Da, smrtnici, ali s Kristom! Eto svjetla i snage našim životnim mukama i borbama, našim slabostima i našoj smrtnosti. Eto svjetla i našim grijesima, nejasnoćama i lutanjima. S Kristom je pobijedio novi život, onaj uskrsnuli, zato već sada – kako nam Apostol poručuje – „hodimo u novosti života“ (Rim 6, 4). Klica, sjeme uskrsnuća je već u nama, od trenutka preporođenja u krštenju. Bdijmo nad tim darom, zalijevajmo ga, hranimo ga molitvom i sakramentima. Prihvaćajmo ga i živimo u svojoj svakodnevici oblikovanjem vlastitoga duha Kristovim Duhom, da svatko u nama – u našim stavovima, riječima i djelima, mogne prepoznati da grijeh i smrt nisu gospodari, ni zadnji pečat našeg postojanja, nego Krist, koji nas je u krštenju prigrlio da mu budemo braća i sestre, njemu slični, „s njime srasli i po sličnosti njegovu uskrsnuću“.

Tom se istinom, draga braćo i sestre, večeras nadahnjuje i srdačna čestitka svakome od vas: Sretan vam i blagoslovljen Uskrs! Onomu koji je za nas umro i uskrsnuo, svojom čvrstom vjerom i životom, u svakom pozivu i svakoj službi dajte slavu krštenici!“- zaključio je biskup Ivan svoju homiliju.

Uslijedila je Krsna i euharistijska služba uz litanije Svih Svetih i blagoslovnu molitvu odricanje od đavla, ispovijest vjere i škropljenje naroda blagoslovljenom vodom koja poziva na  posvješćivanje vlastitoga krštenje. Krsna služba je završila sveopćom molitvom.

Posljednji, četvrti dio obreda Vazmenog bdijenja bila je Euharistijska služba u kojoj se u zajedništvu s cijelom Crkvom svetkuje noć uskrsnuća, a također se časti uspomena na Majku Božju.

Na kraju veličanstvenoga slavlja koje je pjesmom pratio katedralni zbor na čelu s maestrom Ivanom Andrićem i orguljsku pranju Vinka Sitarića, biskup Ivan je još jednom čestitao Uskrs svima i pozvao okupljene da pjesmom Kraljice neba raduj se pozdrave Gospu. J. Hrehorović

Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega, 9. 4. 2023. – USKRS ili VAZAM, zap. svetkovina
u 7 sati s usk. blagoslovom jela ZA ŽUPLJANE
u 9 sati pok. Mato Talas, sprovodna (proteklih dana)
u 10,30 sati SVEČANA BISKUPSKA MISA
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati na nakanu
 
Uskrsni Ponedjeljak, 10. 4. 2023. – DRUGI DAN USKRSA, blagdan.
 
u 7,30 sati pok. Boško, god. i Vinka (ž) Obad
u 9 sati pok. Marinko Mašić, god. pok. Ivan Erceg, 1. god.
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati pok. Denis Tot, 1. god. pok. Ivan Lukić, 10. god.
spomeni: pok. Matija (m) Marinović, god. pok. Nikola Damjanović, god.
pok. Božo i Felka Lovrić pok. Ivan i Smilja Barišić
 
Uskrsni Utorak, 11. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Josip Duvnjak, god.
u 18,30 sati pok. Agata i Zlatko Hajduk
 
spomen: pok. Tomislav Ćubić, 1. god. pok. Boja Matković, 5. god.
pok. Ivan Drenjančević pok. Kata Medved
pok. Filip, Ana i Krešimir Zorić pok. Jerko Ćubić
pok. Petar Penava i Anđa i Blaž Krajina pok. Petar Žeravica
Uskrsna Srijeda, 12. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Ivan Marušić
u 18,30 sati pok. Dejan Jozić pok. Ivica i Ivan Batori
 
Uskrsni Četvrtak, 13. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. obitelji Karaula i Žalac
u 18,30 sati pok. Marko, Miroslav i Kata Vlaho
Uskrsni Petak, 14. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Željko Mijakić, god.
u 18,30 sati pok. Jerko i Zdravka (ž) Tomić
Uskrsna Subota, 15. 4. 2023.
 
u 7 sati pok. Anica i Ivan Banovac
u 9 sati – Groblje za sve naše pokojnike (sa spomenima u sv. misi)
u 18,30 sati pok. Anka i Pavo Vidaković
 
Nedjelja, 16. 4. 2023. – 2. USKRSNA NEDJELJA (BIJELA – MLADI USKRS)
 
Nedjelja Božjega Milosrđa
 
u 7,30 sati pok. Mirko Jukić
u 9 sati pok. Kata, Marta i Petar Duvnjak
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE