Nedjelja, 20. 8. – 20. NEDJELJA “KROZ GODINU”
 
u 7,30 sati pok. Fran Patrun
u 9 sati pok. Frančesko Plano
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 21. 8. – Sv. Pio X., papa
 
u 7 sati pok. Davorin Ljubej, 1. god.
u 18,30 sati pok. Ruža Bilanović
 
Utorak, 22. 8. – BDM Kraljica
 
u 7 sati pok. Ruža Zeko
u 18,30 sati pok. fra Sebastijan Golenić, svećenik
 
spomeni: pok. Matija (ž) i svi pok. obitelji Crnogorac
pok. Boja i Marko Perić
Srijeda, 23. 8. – Sv. Ruža Limska, djevica
 
u 7 sati za zdravlje sina (obitelj Pepić)
u 18,30 sati pok. Krešimir Zorić
 
Četvrtak, 24.
8. – Sv. Bartol apostol
u 7 sati pok. Slavko Vranjković, svećenik
u 18,30 sati pok. Miro Budimir
 
Petak, 25. 8. – Bl. Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik
 
u 7 sati pok. Marija Dragić, 10. god.
u 18,30 sati pok. Stipo i svi pok. obitelji Barić
spomeni: pok. Milivoj i Luca Tokić
Subota, 26. 8. – Spomen BDM u subotu
 
u 7 sati pok. Marija Lulić
u 18,30 sati pok. Cvita Marijan i Jozo Penić
 
Nedjelja, 27. 8. – 21. NEDJELJA “KROZ GODINU”. Sv. Monika
 
u 7,30 sati pok. Janja Vukadin, god.
u 9 sati pok. Mirjana Đulabić
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE