Nedjelja, 25. 6. – 12. NEDJELJA “KROZ GODINU”
 
u 7,30 sati pok. Petar i Marija Domaćinović
u 9 sati pok. Ana i Šandor Kanižaj
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 26. 6. – “Trodnevlje” za Petrovo
 
u 7 sati pok. Slavka Domaćinović, god. pok. Roman Lukić, god.
u 18,30 sati pok. Josip, Manda i Marija Češnik
 
Utorak, 27. 6. – Sv. Ladislav Ugarski
 
u 7 sati pok. Ana i Josip Bago
u 18,30 sati pok. Mato i Mara Krišto
 
spomen: pok. Darija Dumančić, god. pok. Nikola Tame
pok. obitelji Vukasović pok. obitelji Vukovac
pok. Klara i Pero Kolarević pok. Ljubica Hmura
pok. Nikola Jokić i pok. Jela i Ivka Lasić
Srijeda, 28. 6. – Sv. Irenej Lionski. Uočnica Petrova
 
u 7 sati pok. obitelji Katić
u 18,30 sati PJEVANA VEČERNJA ČASOSLOVA (nema sv. mise)
Četvrtak, 29. 6. 2023. – SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI , svetkovina
 
u 7,30 sati pok. Petar Lenić
 
spomeni: pok. Klara, Niko i Pero Tomić pok. Pavo Pavić i Joka i Ilija Bušić
 
u 9 sati pok. Ivica Franjić, god.
 
spomeni: pok. Petar, Ruža i Šimun Majdandžić
pok. Pejo, Marija, Frane i Cvijeta
 
u 10,30 sati svečana misa sa svećeničkim ređenjem
u 18,30 sati za blagoslov gradu pok. Pavle Habijanec
spomeni: pok. Jela i Marijan Ivanković pok. Mara i Božo Božanović
pok. Mate Mamić pok. Marija Karalić
pok. Mara i Ante Jurić pok. Marko i Boja Perić
Petak, 30. 6. 2023. – Rimski prvomučenici
 
u 7 sati pok. Miljenko Bandur
u 18,30 sati pok. Miro (m) Budimir, god.
 
Subota, 1. 7. 2023. – Spomen BDM u subotu. Prva subota u srpnju
 
u 7 sati pok. Cvitan Ćorić
u 18,30 sati pok. svećenici
 
Nedjelja, 2. 7. – 13. NEDJELJA “KROZ GODINU”. Prva nedjelja u srpnju
 
u 7,30 sati pok. obitelji Čalušić
u 9 sati pok. Ante Erceg
u 17 sati - Samostan na nakanu
 
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE