Nedjelja, 21. 5. 2023. – 7. USKRSNA NEDJELJA. Nastavak duhovske devetnice
 
u 7,30 sati pok. Ivan, god. i Ivica Batori
u 9 sati pok. Vlado Drenjančević, god.
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 22. 5. 2023.
 
u 7 sati pok. Pavica Horniš, 4. god.
u 18,30 sati pok. Nikola Žalac, god.
 
Utorak, 23. 5. 2023.
u 7 sati pok. Franjo i Andrija Matasović
u 18,30 sati pok. Stjepan Šerf
 
spomen: pok. obitelji Pranjkovič i Rajki pok. Manuela Kolak
pok. Antun, Ruža, Antun i Jadranka Divald
pok. Tomo i Šima (ž) Raspudić
Srijeda, 24. 5. – BDM Pomoćnica kršćana
 
u 7 sati pok. Stanko i Anica Ćužić
u 18,30 sati pok. Katica Tadić, 1. god.
Četvrtak, 25. 5. 2023.
 
u 7 sati pok. Ana Babić
u 18,30 sati pok. Anica Verhas
 
Petak, 26. 5. 2023. – Sv. Filip Neri, svećenik
 
u 7 sati pok. Dragica, Ivan i Božo Križić
u 18,30 sati pok. Pavo, god. i Anka Vidaković
 
spomeni: pok. Ivan Vukušić, god. pok. Pavo Tirić, 6. god.
pok. Ana i Ivan Poljarević pok. Boja i Marko Perić
Subota, 27. 5. – Uočnica Duhova
 
u 7 sati pok. Stanko i Danica Grbavac
u 18,30 sati pok. Nikica Ivkić, god.
 
Nedjelja, 28. 5. – SVETKOVINA DUHOVA (PEDESETNICA)
Završetak vazmenoga vremena – Slavlje sv. krizme u župi
 
u 7,30 sati pok. Stana i Boško Menalo
u 9 sati pok. Anica, Miroslav i Marko Duvnjak
u 10,30 sati ZA ŽUPLJANE
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati pok. Denis Tot