Dragi župljani,
pred nama su veliki i sveti dani naše vjere i spasenja, dani Kristove muke, smrti,
uskrsnuća i proslave. Kao njegovi učenici, otkupljeni njegovim križem i uskrsnućem,
nastojimo u njima vjernički i pobožno sudjelovati po rasporedu koji je ovdje donešen.
Neka nam budu sveti i blagoslovljeni dani Pashe Gospodnje!
+ + + + + + +
 
1. RASPORED SV. MISA na Veliki ponedjeljak, utorak i srijedu je uobičajen; na Veliki
utorak je redovito pobožnost križnoga puta u katedrali u 17,45 h; u samostanskoj crkvi
je pobožnost „Trinaest utoraka sv. Antunu“ u 16,30 h, potom križni put.
USKRSNO ISPOVIJEDANJE u Velikom tjednu za one koji to nisu učinili, napose koji
dolaze iz okolnih župa i izvana, bit će u prva tri dana Velikoga tjedna: uz jutarnje mise,
zatim jedan ili dva svećenika će biti na raspolaganju dopodne od 9,30 h do 11,30 h za
starije vjernike i one koji mogu doći, te popodne od 17,30 h do uključivo s večernjom
misom u 18,30 h. Slično u samom Sv. Trodnevlju u vremenu prije pobožnosti i obreda.
Računajmo da u tijeku večernjih obreda većina svećenika u njima sudjeluje, pa treba
doći na ispovijed prije njih.
Uskrsno ispovijedanje za krizmenike, druge srednjoškolce i mlade, te njihove
roditelje bit će na Veliki ponedjeljak, 3. 4. od 19,30 h do 20,30 h. Potičemo krizmenike
da obavezno dođu i jave se vjeroučiteljima.
+ VELIKI ČETVRTAK, 6. 4. – Spomen ustanove euharistije, svećeništva i zapovijedi
ljubavi. Dopodne se u katedrali slavi misa posvete ulja u 9 h na koju dolaze svećenici
iz cijele nadbiskupije; lijepo je da se uključite i vi domaći vjernici koji možete, napose
stariji kojima je navečer teže dolaziti na bogoslužje.
Misa Večere Gospodnje s obvezatnim sudjelovanjem prvopričesnika i njihovih
roditelja, te obredom pranja nogu je u 18,30 h. Prije mise prvopričesnici i druga djeca i
svi koji ste uzeli, donosite Caritasove kutijice s prilozima korizmenoga odricanja,
namijenjenoga za potrebite, te ih stavljate u košare u blizinu oltara. Misa završava
prijenosom Presvetoga, te slijedi bdjenje s Isusom u Getsemaniju. Nakon mise od 20
h
 
Obnovi
Pošalji
O neshvatljive li ljubavi Očeve: da roba
 
otkupiš, Sina si predao…
_____________________________________________________________________________________________________________________
klanjanje animiraju sestre sv. Križa sa svojim kandidaticama i novakinjama, a
potičemo da im se pridruže članovi FSR-a, Frame i svih drugih udruga i skupina koje
vode sestre i okupljaju se u samostanu, kao i stariji vjernici kojima je to prikladnije
nakon sv. mise; od 21 h pozivamo sve domaće župljane sa suradničkim skupinama
pod vodstvom župnika (članove obaju vijeća s odborima, vjeroučitelje, čitače, biblijsku
skupinu i udrugu sv. Vinka); od 22 h pozivamo druge župljane s članovima Zajednice
bračnih susreta, te svih pokreta i molitvenih zajednica u župi uključivo s
koordinatorima TEK-a i klanjateljima pod vodstvom župnoga vikara; od 23 h dolaze
bogoslovi i poglavari Sjemeništa sa svećenicima koji žele, te mladim i odraslim
vjernicima koji mogu.
Dobro je istaknuti da je ove večeri i u danima Sv. Trodnevlja središte pohoda i
klanjanja katedrala, te da zajedništvo ne zapustimo radi klanjanja u „maloj crkvi“.
Ono se zadržava ondje u tišini za one koji su preuzeli satnicu, ali će se u drugo vrijeme
oni i svi drugi usmjeriti na klanjanje u katedralu koje je povezano s obredima.
+ VELIKI PETAK, 7. 4. – Spomen Kristove muke i smrti. Strogi post i nemrs. U 8,15 h je
u katedrali molitva Časoslova kanonika, svećenika i bogoslova, a dobrodošli su svi
vjernici. Križni put s propovijedi i čašćenjem čestica sv. Križa je u 9 h. Uz sve vjernike
na njega napose pozivamo prvopričesnike i drugu djecu.
Obredi Muke Gospodnje počinju u 17 h, a nakon njih je mogućnost poklona Kristovu
Križu i tihe molitve kod njegova groba do 21 h. Uz sve vas, na njima napose očekujemo
krizmenike i njihove roditelje. Sve one koji ne mogu sudjelovati na obredima,
potičemo da barem pohode katedralu, poklone se Križu i zadrže u molitvi. Lijepo je da
im se u tom vremenu pridruže članovih svih pokreta i molitvenih zajednica u župi.
+ VELIKA SUBOTA, 8. 4. – Dan Kristova počinka u grobu. Svesrdno preporučujemo
tijekom dana pohod i tihu molitvu kod Isusova groba u katedrali ili samostanskoj
crkvi, uključujući roditelje s djecom, mlade i sve druge. Možda možemo doći kao
obitelj. U 8 h je molitva Časoslova kanonika, svećenika i bogoslova, kojoj se može
pridružiti.
Svim župljanima kojima je prikladno dajemo mogućnost uskrsnoga blagoslova jela u
17 h kod Sestara sv. Križa na vanjskoj terasi „Amadea“ i u dvorištu oko nje. Lijepo je
da povedemo malene na blagoslov. Naša gesta dobrote uz ovaj blagoslov bit će
dobrovoljni prilog u milostinju za brojne aktivnosti i okupljanja kod Sestara sv. Križa.
 
VAZMENO BDJENJE U SV. NOĆI s prvom misom Uskrsa počinje u katedrali u 20 h. To
je najsvečanije bdjenje i obredi cijele liturgijske godine. Uključimo se svi, ponesimo
male lampione za službu svjetla.
+ NEDJELJA, 9. 4. – USKRS ili VAZAM, zapovijedana svetkovina. Prva misa s
blagoslovom jela u katedrali je u 7 h, potom slijede mise u 9 h, svečana biskupska u
10,30 h i večernja u 18,30 h; u samostanskoj crkvi u 7 h i u 17 h. Milostinja današnjih
misa ide za Petrov novčić. Svaki Kristov vjernik će ovoga najvećega blagdana svakako
sudjelovati u sv. misi.
+ Uskrsni ponedjeljak, 10. 4. – DRUGI DAN USKRSA. Sv. mise su u katedrali i
samostanskoj crkvi po nedjeljnom rasporedu.
Neki u ovim danima obavljate „devetnicu Milosrđu Božjem“ što je vrijedno, no nikada
njome nemojmo zanemariti bogoslužje i obrede Crkve u kojima smo pozvani
sudjelovati. U njima nam se očituje snaga Božjega milosrđa u Isusu Kristu. Pozivamo
sve koji želite, napose molitelje inicijative „40 dana za život“, da se na Uskrsni
četvrtak, 13. 4. saberemo u „maloj crkvi“ na zajedničku pobožnost Milosrđu Božjem u
19,45 h i slavlje mise u 20 h koja će biti zahvala za korizmenu kampanju inicijative s
nakanom „da se svaki začeti život rodi“.
+ Uskrsna subota, 15. 4. – PROSLAVA KRISTOVA USKRSNUĆA NA GROBLJU. Kako je
kapela na đakovačkom groblju posvećena Isusovu uskrsnuću, doliči da se u danima
uskrsne osmine saberemo u njoj i slavimo sv. misu usred počivališta brojnih pokojnika.
Pozivamo vas sve na blagdansku misu u kapelu u 9 h. Sve one koji žele dati misne
nakane za spomen svojih pokojnika u toj misi neka to učine u uredu tijekom
prethodnih dana. Pogotovo se sjetimo onih koji su preminuli od posljednjega Uskrsa
do ovoga.
+ Nedjelja, 16. 4. – 2. USKRSNA NEDJELJA (Mladi Uskrs – Bijela nedjelja). Nedjelja
Milosrđa Božjega. Sv. mise su u katedrali redovito; neće biti mise u 17 h u
samostanskoj crkvi radi proslave Nedjelje Milosrđa Božjega na Ovčari (duhovni
program ondje počinje od 15 h, a sv. misa je u 18 h).
+ + + + + + + +
 
2. KATEHEZA u župi se održava po rasporedu i informacijama koje su roditelji
prvopričesnika i krizmenika dobili na letcima. Pozivamo šk. djecu i mlade na uskrsnu
ispovijed, te sudjelovanje na obredima i bogoslužjima Sv. Trodnevlja i Uskrsa. Zato u
Velikom tjednu, osim za prvopričesnike 3. raz. na Veliki ponedjeljak, kao i u Uskrsnom
tjednu za sve, nema redovite kateheze. Nastavljamo je nakon nedjelje, 16. 4. o.g.
 
Obnovi
Pošalji
O neshvatljive li ljubavi Očeve: da roba
 
otkupiš, Sina si predao…
_____________________________________________________________________________________________________________________
3. SUSRETI U ŽUPI izostaju također u Velikom i Uskrsnom tjednu, osim liturgijskih
probi pjevača, te se svi uključuju u bogoslužje Crkve.
4. PRISTUP SV. ISPOVIJEDI I ISPOVJEDAONICAMA U KATEDRALI – Nalazimo se u
danima kada veći broj vas-vjernika pristupa ispovijedi u katedrali, da bi se duhovno
pripremio za Uskrs. Tek slijedi pojačanija potreba kod mnogih. To je povezano i s
većim brojem svećenika, koji ispovijeda u katedralnim ispovjedaonicama, pa i izvan
njih. Dobrohotno bih vas molili da svi, pogotovo u vremenu misa, omogućimo
primjeren pristup i diskreciju onima koji čekaju ispovijed ili se ispovijedaju. Nije,
prikladno u vremenu ispovijedanja stajati tik uz ispovjedaonicu, onemogućiti da se iz
daljega ne vidi da se ispovijeda, a pogotovo ne omogućiti diskreciju onome tko se
ispovijeda i svećeniku-ispovjedniku. Katedrala je k tome velika, da imamo u njoj
mjesta, pa nastojmo o tome voditi računa. Uz to se dogodi da se kod nekih
ispovjedaonica čeka, kod drugih nema nikoga a svećenik sjedi… Kada smo na
pristojnom odmaku, tada se može uočiti i prijeći do druge ispovjedaonice, te prije doći
na red. K tome, nije baš putno, niti planirano – kada u nekoj od ispovjedaonica nema
svećenika – sjediti u njima, stajati u njima, učiti djecu da to čine. Ispovjedaonica služi
slavljenju sakramenta pomirenja (ispovijedi) i to bismo trebali poštivati. Hvala za vaše
dobrohotno razumijevanje!
 
+ + + + + + +
 
5. DOPRINOSI ZA ŽIVOT ŽUPE – Hvala svim pojedincima i obiteljima župe, koji su u
svijesti zajedništva i odgovornosti za uzdržavanje župe, u posljednje vrijeme podmirili
lukno za prošlu a neki već i za ovu godinu, te dali za druge potrebe župe. Poželjno je
svoje obveze u nadolazećem razdoblju urede obitelji koje pripremaju slavlja krštenja,
prve pričesti i krizme, te vjenčanja za svoje članove tijekom ove godine, kao i oni koji
kumuju, potrebuju druge preporuke župe itd., te time posvjedoče zajedništvo sa
župom u kojem se pripravlja i slavi sv. sakramente, te živi po vjeri!
6. RAD ŽUPNOGA UREDA – Župni ured sa strankama radi uključivo do Velikoga
četvrtka dopodne. U dane Sv. Trodnevlja tj. na Veliki četvrtak popodne, Veliki petak i
Veliku subotu, te prve dane Uskrsa ne radimo. Ukoliko bude hitna prijava umirućega
za sv. sakramente ili sprovoda najbolje se javiti na Veliki petak ili Veliku subotu u
11,30 h tj. izvan obreda i obveza svećenika. Hvala za razumijevanje i poštivanje
rasporeda.
7. OZRAČJE MIRA U VELIKOM TJEDNU – Za vjerničko proživljavanje i sudjelovanje u
sv. danima potrebno je ozračje mira i sabranosti. Njegujmo ga u sebi i oko sebe, u
 
obiteljima i domovima, te javnim mjestima. Pogotovo na bogoslužjima i nakon njih.
Svaki katolik, tako i katolički mladić i djevojka, pogotovo u Sv. Trodnevlju, ne izlazi u
kafiće i dr. objekte, na bučne provode, niti ih organizira ukoliko je vlasnik istih. On
vjernički, potican kršćanskom tradicijom, živi dane muke i smrti Gospodinove.
Izdaje: Župa Svih Svetih, Strossmayerov trg 1, 31400 Đakovo. Odgovara: Ivan Lenić, župnik i dekan.
Tel/faks: 031/ 802 300. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Župna internet stranica: djos.hr/djakovo1.