Tjedne obavijesti

Nedjelja, 2. 1. – DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU. Prva nedjelja u mjesecu

u 7,30 sati                  pok. Danijela (ž), Ljubica i Vilim Vitez

u 9 sati                       pok. Božo i Terica Biuk

u 16,30 sati                pok. Milan Omazić, godišnjica

u 18 sati                     ZA ŽUPLJANE

 

Ponedjeljak, 3. 12. – Presveto Ime Isusovo

u 7 sati                       pok. Josip, Slavica i Verona Filipčić

u 18 sati                     pok. Ivica Cvetković                                                 spomen u misi: pok. Janja i Ivo Paradžik

 

Utorak, 4. 1. 2022.

u 7 sati                       pok. Pavo Hmura, sprovodna (jučer)         pok. Perica Kovačević                 

u 18 sati                     pok. Luka Ivanović i pok. obitelji Ivić          spomen u misi: pok. Marica Majer

 

Srijeda, 5. 1. 2022.

u 7 sati                       pok. obitelji Vukadin

u 18 sati                     pok. Marija Kanižaj               spomen u misi: pok. Niko, Ivica i Božica Bošković       

 

Četvrtak, 6. 1. – BOGOJAVLJENJE ili SV. TRI KRALJA, svetkovina

u 7,30 sati                  pok. Stojan, Mara, Nikica i Slava Bošković

u 9 sati                       pok. Josip Čižmarević

u 18 sati                     pok. Ivica Zmaić (godišnjica)

 

Petak, 7. 1. – Prvi petak u siječnju

u 7 sati                       pok. obitelji Serdarušić        

u 18 sati                     pok. Ante Duvnjak                            spomen u misi: pok. Iva (ž) Kovač (godišnjica)

 

Subota, 8. 1. – BDM Gospa Brze Pomoći

u 7 sati                       pok. Mato Turković

u 18 sati                     pok. Zorka i Ante Ivić                       spomen u misi: pok. Ivica Kovačić

 

Nedjelja, 9. 1. – KRŠTENJE GOSPODINOVO, blagdan

                                                                  Završetak božićnoga vremena   

u 7,30 sati                  pok. Ilija i Janja Vukadin                             

u 9 sati                       pok. Ante, Ana i Božo Duvnjak

u 16,30 sati                pok. Marijan Jagunić (godišnjica)

u 18 sati                     ZA ŽUPLJANE

Sve obavijesti za dane pred nama, napose slavlja Božićnoga vremena, pratite u zadnjem listiću (u njemu su rasporedi do uključivo sljedeće nedjelje - blagdana Krštenja Isusova). Također ih imamo, s rasporedom misnih nakana, na oglasnoj ploči i web i facebook stranicama naše župe.

1. KALENDAR LITURGIJSKIH SLAVLJA  Danas, na prvu nedjelju u mjesecu, uključimo u osobnu i obiteljsku molitvu nakanu za svećenička i redovnička zvanja.

Raspored bogoslužja u tjednu je redovit. Bogojavljenjski blagoslov vode je uobičajeno u srijedu, 5. 1. u 15 h.

U četvrtak, 6. 1. slavimo svetkovinu BOGOJAVLJENJA (SV. TRI KRALJA). Blagdanske mise su u katedrali: u 7,30 h, zatim u 9 h, svečana biskupska u 10,30 h (predvodi nadbiskup Đuro) i večernja u 18 h. Pod večernjom misom pjeva sastav „Bećarine“ (nema sv. mise u 16,30 h).

Svi koji su ispovijeđeni za Božić i nemaju težega grijeha, te žive u milosti, ne moraju se ispovijedati za nadolazeći prvi petak. Božićna ispovijed vrijedi za taj dan. Potrebno je biti na sv. misi i pričestiti se.

U subotu je spomen BDM Gospe Brze Pomoći. Središnje slavlje je u njezinu svetištu u Sl. Brodu s rasporedom misa istaknutim na nadbiskupijskoj web-stranici. Kako toga dana u župi završavamo redoviti blagoslov obitelji i domova, prikladno je da svi koji možete dođete na večernju misu u 18 h i u nju osobito uključimo naše obitelji i domove koje smo pohodili. Tim više što je Gospa Brze Pomoći osobita zagovornica kršćanskih obitelji i supružnika.

U nedjelju, 9. 1. slavljem blagdana KRŠTENJA GOSPODINOVA završavamo božićno vrijeme. Sv. mise su po redovitom nedjeljnom rasporedu.

2. BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA kao čin i svjedočanstvo vjere, te pripadnosti Crkvi tj. župi nastavljamo danas po rasporedu i uputama, koje ste dobili u posebno tiskanom letku. Ukoliko ga niste uzeli, imate još nešto primjeraka na stoliću, a raspored na oglasnoj ploči i stranicama župe. Stariji ministrant dolazi u najavu dan prije nakon 16 h, te vodi svećenika. Sve podrobno čitajte u letku. Tada nije potrebno nazivati župni ured, jer je sve protumačeno. Hvala svima koji ste u minulim danima svoj dom otvorili molitvi sa svećenikom; hvala za vašu srdačnost, te dar svećenicima i ministrantima. Hvala onima koji su, u obazrivosti radi epidemiološkoga stanja, domišljato pripremili potrebno za blagoslov u hodniku, terasi i slično, te nisu zatvorili vrata svoga doma. Ispričavamo se za propuste koji su bili minulih dana, te molimo za razumijevanje.

Svi oni koji su bili spriječeni i nisu primili blagoslov određenoga dana imaju naknadne prilike već sljedeće nedjelje i u dane naznačene u letku – sve po prijavi i dogovoru u uredu.

3. DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE održavaju se u Domu duhovne pomoći kod Sestara sv. Križa sljedećega vikenda. Više informacija na posebnom plakatu na oglasnoj ploči.

4. DOPRINOSI ZA ŽUPU - Hvala župljanima – pojedincima i obiteljima, koji su s krajem građanske godine, a u svijesti vjerničkoga zajedništva i odgovornosti, podmirili doprinose za župu, ponajprije obvezatni godišnji doprinos za lukno, te dali za radove. Zahvaljujemo svima koji će to učiniti sljedećih dana. O tome i promjenama koje slijede u novoj godini pomnije čitajte u zadnjem listiću.

5. RAD ŽUPNOGA UREDA – U četvrtak, 6. 1. na Bogojavljenje – Sv. Tri Kralja, kada je državni blagdan i neradni dan, župni ured ne radi sa strankama.

6. KATOLIČKI TISAK – Preporučujemo ga u obilju na ulazu u katedralu.

 

Đakovo 1 - Stara Godina, 31. 12. 2021.

Ova večer završetka jedne godine i otvaranja novom razdoblju, u ozračju proslave otajstva utjelovljenja Sina Božjega u našu povijest, susretište je „onoga što bijaše na početku“ i „posljednjega časa“, govoreno rječnikom sv. Ivana, čije smo biblijske ulomke slušali u prvom čitanju i  Evanđelju.

Možda nam je, na prvu, začudno da se na jednom kraju, vraćamo na početke svega, na polazište svega: „U početku bijaše Riječ... I ona bijaše kod Boga...“ Na početku svega stoji Bog i njegova utjelovljena Riječ - njegov Sin, rođen u vremenu od Djevice Marije. On, Riječ tijelom postala, iskon je našega ljudskoga postojanja; u njemu je dostojanstvo našega življenja; u njemu je i svjetlo svakom našem poslanju na zemlji.

On, živa Riječ Božja, kriterij je našega promatranja svega, svih naših vrednovanja, tako i onih koji se tiču zajedništava kao što je crkveno, župno na što se ove večeri – u poniznom razabiranju barem djelomično želimo osvrnuti, te zahvaliti za sve od Boga dano, pa bile to i kušnje koje su nas snašle i kroz koje još, i ne razumijući do kraja, prolazimo. Ukoliko je utjelovljena Riječ, Očev Jedinac, uistinu, naš život i svjetlo, onda nas – ma što prolazili, nikada do sada proživljene situacije, prisutnu epidemiju i druge nedaće – neće odvesti u takvu tamu, da ne vidimo izlaza i puta dalje. Kada u njemu, Riječi koja je bila i vazda je kod Oca, ispovijedamo i s pouzdanjem tražimo milost i istinu, onda to postaju naši oslonci na zemaljskom putovanju.

Prisjetimo se se riječi pape u miru Benedikta XVI. u jednom razgovoru: „Vlastitom snagom čovjek ionako ne može ovladati poviješću. Da je čovjek ugrožen, da ugrožava i sebe i svijet, danas postaje razvidno... On može biti spašen samo ako se u njegovu srcu razviju moralne sile, sile koje mogu doći samo iz susreta s Bogom... Utoliko nam je potreban On, Drugi, koji nam pomaže da budemo ono što sami ne možemo i potreban nam je Krist koji nas sabire u zajednicu koju nazivamo Crkvom“.

Zato mi, predragi, ukorijenjeni u zajedništvo sveopće Crkve, dopuštamo da nam Riječ-Isus Krist, po kojem smo nanovo rođeni od Oca i postali njegovom djecom, te ušli u živi suodnos s njim i Ocem, uistinu, bude život i svjetlo. Zahvalni smo što su nam tu Riječ, prisutnu u Pismima i Predaji, i u ovoj godini neumorno razglašavali pastiri Crkve, predvođeni papom Franjom, našim nadbiskupom Đurom, pomoćnim biskupom Ivanom, nadbiskupom u miru Marinom, te drugim biskupima i svećenicima.

Kroz ovo smo razdoblje u Crkvi živjeli Godinu sv. Josipa, te Godinu obitelji na tragu pobudnice „Radost ljubavi“. U njihovu ozračju uključivali smo se, koliko je bilo moguće, u različita liturgijsko-molitvena slavlja i pastoralne inicijative na nadbiskupijskoj i župnoj razini. Dionici smo također započetoga sinodalnoga hoda posvećenoga sinodalnosti Crkve kao načinu njezina života.

Providnost je tako darovala da svoje vjerničko i crkveno zajedništvo kao članovi ove đakovačke župe Svih Svetih živimo u osobitijim suodnosima sa službom nadbiskupa-prvoga pastira mjesne Crkve i različitim službama nadbiskupijskoga sjedišta, tako i Stolnoga kaptola, zatim ustanova Bogoslovnoga sjemeništa i Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, također Svećeničkoga doma i provincijalnoga sjedišta Milosrdnih sestara sv. Križa. Služenje svih, na ovaj ili onaj način, dotiče i nas, te smo istim – da puno puta nismo svjesni i zahvalni – zapravo blagoslovljeni. Dodajmo tu također blizinu drevnoga marijanskoga svetišta Đakovštine Dragotin, duhovnoga centra Božjega milosrđa na Ovčari i Karmela sv. Josipa – sve su to dragocjene oaze koje doprinose našem kršćanskom životu i duhovnosti.

Vratio bih se riječima pape Benedikta XVI. u knjizi „Svjetlo svijeta“ u kojoj kaže i ovo: „Doista su nam potrebni otoci gdje živi i zrači vjera u Boga i nutarnja jednostavnost kršćanstva, oaze, Noine arke, u koje se čovjek uvijek može skloniti. Prostori zaštićenosti jesu prostori liturgije... u župama, u slavljenju sakramenata, u prakticiranju pobožnosti, u hodočašćenju, Crkva pokušava dati otpornu snagu i razviti prostore zaštićenosti u kojima... ponovno postaje vidljiva ljepota svijeta i života“.

Takva oaza je za nas naša župa Svih Svetih. Godinu na izmaku obilježio je, nakon 19 godina vrijednoga svećeničkoga djelovanja, završetak župničke službe preč. Tomislava Ćorluke, kojemu je povjerena nova zajednica u Slavonskom Brodu, te početak službe mene kao novoga župnika. Bivši je župnik također obnašao službu dekana Đakovačkoga dekanata; ista je od početka listopada povjerena meni. Obojicu pastira, jednoga u zahvalnosti za zajedništvo i primljena dobra, a drugoga u vjerničkom poštovanju i povjerenju, te otvorenosti za izgradnju župnoga zajedništva, uključimo u molitvu!

U tijeku pastoralnih promjena službu župnoga vikara je nakon dvije godine završio vlč. Dominik Nedeljković, a ista je povjerena mladomisniku vlč. Robertu Erku, kojem zahvaljujem za mladenački entuzijazam i revnost, te suradnju u ne baš lakim počecima i zahtjevima đakovačke sredine i ove velike župe osobitijih izazova.

U naše se zajedništvo krajem listopada pridružio, poslan na đakonski praktikum, vlč. Bernard Prelčec. Molitvom pratimo njegove korake k svećeničkom ređenju. Također i našega domaćega sina đakona vlč. Nikolu Klemena, čijem smo se đakonskom ređenju radovali, te se nadamo dogodine i slavlju njegove mlade mise.

Brojna euharistijska slavlja – župna, konventualna, pontifikalna sa sudjelovanjem vas-župljana i drugih vjernika, aktivnošću pjevača župnoga zbora Santo i dječjega zbora ili katedralnoga zbora sa svojim voditeljima i suradnicima, većega broja čitača i ministranata, molitelja kod pobožnosti i u molitvenim skupinama, uključenima u trajno euharistijsko klanjanje kao duhovnu blagodat naše župe u temeljima su liturgijskoga života župe i katedrale. Uz istaknute, potrebno je cijeniti i one među nama koji tihim služenjem doprinose liturgiji – kustosu katedrale mons. Luki, ispovjednicima, sakristankama, negdašnjem i sadašnjem „domaru“ odnosno zvonaru, spremačicama, paziteljima katedrale, suradnicima u skupljanju milostinje, pomoćnicima za održavanje župne crkve i drugima...

Nadalje, na evangelizacijskom planu, uz redoviti školski vjeronauk, održavana je župna kateheza koliko je to bilo moguće s obzirom na stanje epidemije proljetos, a od jeseni sustavnije napose za prvopričesnička i krizmenička godišta, zatim napose primjerna misijska zauzetost članova misijske skupine kroz Misijski centar pod vodstvom s. Ignacije - a u svemu doprinos svećenika u župi i drugih povremeno uključivanih, časnih sestara i vjeroučitelja. Vrijedna je prisutnost i okupljanja članova zajednice bračnih susreta, te pojedinih katoličkih pokreta; spominjemo duhovne ponude, obnove i drugo kroz godinu kako u župi, tako i kod Sestara sv. Križa, u Karmelu i sl.

Da je djelotvorna ljubav naše eminentno svjedočenje vjere, nastojali smo očitovati kroz duhovnu skrb o velikom Domu umirovljenika na čemu smo zahvalni svećenicima koji ondje odlaze, zatim privatnim domovima na području župe, često nezamjetljivim gestama župnoga Caritasa a nadasve akcijama udruge sv. Vinka, kao i onima koje poduzimaju Milosrdne sestre sv. Križa u okviru Franjevačkoga svjetovnoga reda, štovatelja bl. Marije Terezije, centra „Amadea“, centra duhovne pomoći i drugima...

Posebni obol koordiniranju župnoga zajedništva i života, na čelu sa župnicima, davali su župni vikari, te članovi župnoga pastoralnoga i ekonomskoga vijeća, a u svemu neposredno zauzete suradnice u mnogim poslovima u pastoralu župe, ureda i župnoga doma – s. Jelena Kovačević, g. Manda Meščić, do kolovoza g. Vlatka Šimić, a od kraja kolovoza moja sestra g. Đurđica Lenić.

Dar božanskoga života, očitovanoga u Kristu, utjelovljenom među nama, po sakramentu krštenja primilo je 146-ero djece i odraslih, 76 muških, 70 ženskih. Već njih 28 živi izvan župe, uglavnom u inozemstvu, a ovdje je kršteno suglasnošću vlastitih župnika.

Uz trud da upoznajemo Riječ tijelom postalu, te po njoj učimo živjeti – uz prilagodbe priprave – slavili smo pri kraju prošle šk. godine prvopričesničko i krizmeno slavlje. Prvoj pričesti pristupilo je 121 župljanin uglavnom djece 3. razreda OŠ (1 odrasla osoba), a pomazanje od Svetoga u krizmi je primilo 124 mladića i djevojke.

Prisutna epidemija i ugroza od nje, te zadane mjere, nadasve je doticale naviknuta svadbena slavlja. Zato su mnoga vjenčanja prošle godine odgađana i slavljena u ovoj godini. Tako su ove godine u katedrali sakrament ženidbe slavila 73 para; jedan dio ih ostaje živjeti na području župe, jedan broj izvan Đakova i pogotovo u inozemstvu.

Da Krist krijepi i jača život u nama potvrđuju stariji i bolesni, proviđeni sakramentima. Njih je po svećenicima iz župe bilo najmanje 300; u Domu umirovljenika veći broj.

Krist kao Kruh za život svijeta hrana je nama-putnicima ovom zemljom što pokazuje činjenica da je na području župe podijeljeno 168.630 sv. pričesti (u katedrali i župnim okupljanjima – 114.000, u samostanu – 54.630).

Godina na izmaku je bila i godina u kojoj su svoj zemaljski životni tijek završili brojni naši dragi iz obitelji, rodbine, poznanika. Preminulo je i vjernički ispraćeno 216 osoba – 103-ero muških, 113 ženskih. Na susret s Gospodinom je pošlo sakramentima pripravljeno 101, a bez sakramenata 115 preminulih. Od spomenutoga broja 8 pokojnih su Sestre sv. Križa; umrlo je i 5 naših svećenika s time da nisu svi sahranjeni u Đakovu. Za sve pokojne s osobitom ljubavlju večeras zahvalimo!

Hvala svima vama, braćo i sestre u Kristu, koji ste svojom redovitom prisutnošću i blizinom svjedočili živo zajedništvo ove župe, kakvi god svi mi bili ali smo tu – župna zajednica.

Hvala za vaš doprinos u materijalnom pogledu za uzdržavanje župe, svećenika i različitih potreba. Hvala svima koji doprinosom za lukno izričete zajedništvo i brigu za župu; hvala darovateljima za radove napose na fasadi župne crkve Svih Svetih i unutrašnjosti župnih prostora, kao i potrebnoj opremi istih. Posebna zahvalnost za donacije u dva navrata Gradu Đakovu.

Da je ljubav Božja razlivena u vaša srca svjedoči osjetljivost u konkretnim akcijama i potrebama Crkve i bližnjih. Hvala, uz spomenutu osjetljivost za misije i misionare, za sudjelovanje u karitativnim akcijama za stradale u potresima na području Sisačke biskupije, ostvarene početkom i krajem ove godine; također akcijama za potrebite u našoj sredini za blagdane i tijekom godine (najmanje 150 korisnika), kao i druge potrebe.

Hvala svima u crkvenoj i društvenoj zajednici s kojima smo ostvarivali zajedničke stvari na dobro svih, te više ili manje surađivali u ovim posebnijim prilikama; hvala svima što su na bilo koji, pa i skroman način, podržali život župe i nas svećenika.

Neka Gospodin uzvrati dobrotom svima za svako i najmanje, dobročinstvo i pažnju, poštovanje i molitvu. Njegovoj se Providnosti izručujemo za novo razdoblje, a sve u otvorenosti Riječi tijelom postaloj, kojoj pripada naša hvala i klanjanje, naša sadašnjost i budućnost. Amen.

 

                                             preč. Ivan Lenić, župnik i dekan

 

Sve obavijesti za dane pred nama, napose slavlja Božićne osmine i Božićnoga vremena pratite u zadnjem listiću (u njemu su rasporedi do uključivo nedjelje Krštenja Isusova tj. 9. 1. sljedeće godine). Također ih imamo, s rasporedom misnih nakana, na oglasnoj ploči i web i facebook stranicama naše župe.

1. KALENDAR LITURGIJSKIH SLAVLJA Slijede dani božićne osmine s uobičajenim rasporedom misa u katedrali.

U utorak, 28. 12. slavimo Nevinu dječicu, kada se u mnogim župama upriličuje blagoslov malene djece. Zato pozivamo roditelje, bake i djedove da toga dana na večernju misu u 18 h dovedu dječicu do uključivo prvopričesnika, pomole se s njima kod Jaslica, te sudjeluju na misi s posebnim blagoslovom za njih.

U petak, 31. 12., na koncu ove građanske godine, slavimo misu zahvalnicu u 18 h. Predvodi je pom. biskup Ivan, a župnik Ivan iznosi izvješće o životu župe u godini na izmaku. Pozivamo sve članove vijeća i suradničke skupine, te vas župljane na sudjelovanje. U ovim božićnim danima i posljednjima u godini odvojimo vremena za klanjanje pred Presvetim u “maloj crkvi”.

U subotu, 1. 1. 2022. g. – na svetkovinu BDM Bogorodice i Novu Godinu – slavimo sv. mise u katedrali: u 9 h, svečanu biskupsku u 10,30 h (predvodi nadbiskup Đuro) i večernju u 18 h (neće biti jutarnje mise u 7,30 h). Dođimo na početku nove godine i povjerimo se Božjem vodstvu i Gospinu zagovoru. Kako je prva subota u siječnju, uz večernju misu uključujemo u molitvu svećenička i redovnička zvanja.

Sljedeće nedjelje, 2. 1.DRUGE NEDJELJE PO BOŽIĆU – redovito su sv. mise.

2. BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA započinjemo ovoga utorka, 28. 12. po rasporedu i uputama, koje ste dobili u posebno tiskanom letku; ukoliko ga niste uzeli, imate još na stoliću, oglasnoj ploči i stranicama župe. Stariji ministrant dolazi u najavu dan prije nakon 16 h, te vodi svećenika. Imajte razumijevanja da smo novi svećenici u župi. Sve podrobnije svakako čitajte u letku. Tada nije potrebno nazivati župni ured, kada je sve protumačeno. Hvala vam što ćete svoj dom otvoriti za blagoslov, dočekati svećenika s pratnjom, te s njima zajedno moliti mir Božji svom domu i obitelji!

3. DOPRINOSI ZA ŽUPU I DRUGE AKCIJE - Hvala župljanima – pojedincima i obiteljima, koji su s približavanjem kraja građanske godine, a u svijesti vjerničkoga zajedništva i odgovornosti, podmirili doprinose za župu, ponajprije obvezatni godišnji doprinos za lukno, te također dali za radove. Zahvaljujemo svima koji će to učiniti sljedećih dana. O tome i promjenama koje slijede u novoj godini pomnije čitajte u zadnjem listiću.

Hvala svima koji ste u prethodnim danima i tjednima sudjelovali u karitativnim i misijskim akcijama. Neka vam dobri Bog ljubavlju uzvrati darežljivost!

4. RAD ŽUPNOGA UREDAU petak, 31. 12. na Staru godinu župni ured sa strankama radi isključivo dopodne od 8 h do 12 h.

5. ČESTITKE I POZDRAVI - Svim današnjim slavljenicima imendana – Stjepanima, Stipama, Stjepankama, Šteficama, Štefanijama, Krunoslavima i Krunoslavama… čestitamo imendan i želimo obilje dobara od novorođenoga Kralja i zagovorom sv. Stjepana!

Potičemo sve članove naših obitelji da danas i ovih dana mole osobitu zaštitu Svete obitelji za svoj život! Pozdravljamo srdačno sve naše negdašnje župljana i sugrađane, koji su izvan Đakova ili u inozemstvu, a ovih blagdana su u svom “starom” domu i zavičaju.

 

Nedjelja, 26. 12. – SVETA OBITELJ, blagdan. Sv. Stjepan Prvomučenik

                                                                      Dan iseljenika i izbjeglica       

u 7,30 sati                  ZA ŽUPLJANE                                pok. Borislava Haramina (godišnjica)

u 9 sati                       pok. Mile Miličević                             spomen u misi: pok. obitelji Andrić i Petrić

u 16,30 sati                pok. Iva i Luka Župan                     spomen u misi: pok. Julijana, Sofija i Drago Kobić

u 18 sati                     pok. Kata Mlakić                               spomen u misi: pok. Ivan i svi pok. obitelji Rebić

 

Ponedjeljak, 27. 12. – Sv. Ivan, apostol i evanđelist

u 7 sati                       pok. Igor i Ivan Ivković                     spomen u misi: pok. Ivan Barišić

u 17 sati                     pok. Ivo Vrhovac, sprovodna (danas)       

                                  pok. Terezija Stipanović, sprovodna (danas)

u 18 sati                     pok. Josipa Humbal, sprovodna (danas)

                                  pok. Ivo Svalina i Kaja Duvnjak       spomen u misi: pok. Ivan Kaselj

 

Utorak, 28. 12. – Nevina dječica

u 7 sati                       pok. Ilija Tokić, sprovodna (jučer)  

                                  pok. Franjo Zetović                         

u 18 sati                     pok. Ruža Žeravica              spomen u misi: pok. Anđelko, Marija i Franjo Vonjak         

Srijeda, 29. 12. 2021.

u 7 sati                       pok. Antun Perić, sprovodna (ovih dana)

                                  pok. Ivica Franjić                             

u 18 sati                     pok. Manda i Mijo Brataljenović      spomen u misi: pok. Stjepan i Andrija Lazar        

Četvrtak, 30. 12. 2021.

u 7 sati                       pok. Julijana Kladarić, sprovodna (jučer oprostili)

                                  pok. Martin Vujinović                      

u 18 sati                     pok. Mile i Jaka Sabljić                     spomen u misi: pok. Ivo Špernoga

 

Petak, 31. 12. – Sv. Silvestar papa. Stara godina

u 7 sati                       pok. Vinka i Boško Obad                

u 18 sati                    misa zahvalnica

 

Subota, 1. 1. 2022. – BDM BOGORODICA, svetkovina. Nova godina

Svjetski dan mira – Prva subota: molitva za duhovna zvanja

u 9 sati                       pok. Mirjana Gabud

u 18 sati                     za pok. svećenike

 

Nedjelja, 2. 1. 2022. – DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU. Prva nedjelja u mjesecu

u 7,30 sati                  pok. Danijela (ž), Ljubica i Vilim Vitez

u 9 sati                       pok. Božo i Terica Biuk

u 16,30 sati                pok. Milan Omazić, godišnjica

u 18 sati                     ZA ŽUPLJANE