Nedjelja, 31. 10. 2021.

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju: od 14,30 h do 16 h

                                                   Ponedjeljak, 1. 11. 2021.                                                    

 SVETKOVINA SVIH SVETIH

Blagdanske mise slavimo:

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju:

od 9,30 h do 11 h i od 14,30 h do 16 h

Utorak, 2. 11. 2021.

DUŠNI DAN: SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH

Mise za sve pokojne slavimo:

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju:

od 9,30 h do 11 h i od 14,30 h do 16 h