Nedjelja, 31. 10. 2021.

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju: od 14,30 h do 16 h

                                                   Ponedjeljak, 1. 11. 2021.                                                    

 SVETKOVINA SVIH SVETIH

Blagdanske mise slavimo:

  • u katedrali sv. Petra u 7,30 h i u 18 h
  • u župnoj crkvi Svih Svetih u 9 h
  •                                          na Gradskom groblju                                        
  •  svečana s molitvom za sve pokojne u 11 h

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju:

od 9,30 h do 11 h i od 14,30 h do 16 h

Utorak, 2. 11. 2021.

DUŠNI DAN: SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH

Mise za sve pokojne slavimo:

  •                                  u katedrali sv. Petra u 7 h i u 8 h;                              
  •  svečana (requiem) u 18 h
  • na Gradskom groblju u 9 h

Mogućnost blagoslova grobova na Gradskom groblju:

od 9,30 h do 11 h i od 14,30 h do 16 h