KALENDAR

Četvrtak, 3. rujna:        Spomendan svetog Grgura, pape I naučitelja.

Petak, 4. rujna:            Spomendan svete Rozalije; Prvi petak.

Subota, 5. rujna:         Spomendan svete Terezije iz Kalkute, redovnica.

HOD ZA ŽIVOT

U svrhu zaštite svakog života a posebno nerođenoga održava se manifestacija Hod za život. Ove godine u Osijeku će to biti 12. rujna. Tražimo zaštitu prava na život svakog čovjeka u HR, osobito onih najslabijih. Okupljanje sudionika je u 11 sati na prostoru Parka kralja Držislava u Osijeku, a polazak povorke je u 12 sati. Budući da je ova inicijativa sukladna s evanđeoskim poslanjem i djelovanjem Crkve, te promiče vrijednost života od njegova zečeća do naravne smrti, te promiče bračne i obiteljske vrednote, pozivamo sve koji mogu da se uključe u Hod za život, a sve ostale na molitvu za taj događaj. Članovi ove inicijative Vam od srca zahvaljuju na kupnji majica kojim ste pomogli Hod za život.

MILOSRDNE SESTRE SVETOG KRIŽA

Naše Milosrdne sestre sv. Križa, zahvaljuju za sve molitve i žrtve koje ste za njih prikazivali tijekom prošla dva mjeseca njihove borbe s korona virusom. Bogu hvala da se situacija u Samostanu smirila. Samostanska crkva je posvećena Presvetom Srcu Isusovu, te bi obnovili pobožnost Srcu Isusovu. Budući da je u katedrali već godinama prisutna pobožnost Prvih petaka i klanjanje, zato će u Samostanu biti pobožnost Presvetomu Srcu Isusovu svakog prvog četvrtka u mjesecu počevši od 3. rujna 2020., na Ljetnoj terasi Centra Amadea. Mise prvog četvrtka predvodit će dr. Grgo Grbešić kao i klanjanje nakon sv. Mise. Nastavljamo sa sv. Misama nedjeljom od 6. rujna u 17.30, na otvorenom, na Ljetnoj terasi Centra Amadea. Dalje najavljujemo svete mise svakog 16 u mjesecu, u 17.30.

PRIPRAVA ZA BRAK

U subotu 5. rujna, u 17 sati, u župnoj dvorani počinje priprava za brak. Upis je u dvorani prije početka prvog dana priprave  oko 16.45.  Posljednji tečaj ove godine je u studenom.

BRAČNI SUSRET

Bračni susreti se održavaju od 2. do 4. 10. kod franjevaca u Vukovaru. Svi zainteresirani se mogu javiti. Uz grupu bračnih susreta bolje upoznajmo sebe i svog bračnog druga te tako učvrstimo svoj brak i svoje predanje jedno drugomu. Prijave Josipi 099 730 6487 ili u župni ured.