Nedjelja, 26. 6. – 13. NEDJELJA “KROZ GODINU”

Trodnevlje za Petrovo, titul katedrale

u 7,30 sati                  pok. Slavka Domaćinović, god.

u 9 sati                       pok. Anica (godišnjica) i Jure Skorup

u 17,30 sati               Samostan - na nakanu

u 18,30 sati                ZA ŽUPLJANE

 

Ponedjeljak, 27. 6. – Drugi dan trodnevnice za Petrovo

u 7 sati                       pok. Alka Špoljar, sprovodna (proteklih dana)          pok. obitelji Katić

u 18,30 sati                pok. Ljubica Hmura

                                              

Utorak, 28. 6. – Uočnica Petrova

u 7 sati                        pok. Nikola Tame

u 8 sati                        pok. Klara Kolarević, sprovodna

u 18,30 sati               SVEČANA PJEVANA VEČERNJA PETROVA

 

Srijeda, 29. 6. – SV. PETAR I PAVAO, AP., svetkovina

u 7,30 sati                  pok. Petar Lenić

u 9 sati                       pok. Petar i Marija Domaćinović

u 10,30 sati                ZA ŽUPLJANE

u 18,30 sati               za blagoslov Gradu                                              pok. Nikola Jokić, 1. god.                                    spomen: pok. Roman Lukić, 1. god.                      pok. Iva (ž) Ćuk, god.

                                   pok. Ivan (1. god.) i Iva (ž) Šola                             pok. Milenko Bandur

                                   pok. Pavo i Branko Čajkovac                                  pok. Jozo Ervačić

                                   pok. Pero, Barica, Marijan i Pero Đambić             pok. Mara i Ante Jurić                                         

Četvrtak, 30. 6. – Sv. Rimski prvomučenici

u 7 sati                       pok. Miro Budimir

u 18,30 sati                pok. Ana i Šandor Kanižaj

 

Petak, 1. 7. – Prvi petak u srpnju

u 7 sati                       pok. Marko Samardžić

u 18,30 sati                pok. Vinko i Ruža Ćurić

                                   spomen: pok. Pave Beljan                                       pok. Mato Ljubas

 

Subota, 2. 7. – Prva subota u srpnju

u 7 sati                       pok. Kata Musa i Anđa Mitar

u 18,30 sati                za pok. svećenike

 

Nedjelja, 3. 7. – 14. NEDJELJA “KROZ GODINU”. Prva nedjelja u srpnju

“Vezovska” nedjelja

u 7,30 sati                  pok. Cvitan Ćurić

u 9 sati                       radi “vezovske” povorke – nema sv. mise!

u 10,30 sati               ZA ŽUPLJANE

u 18,30 sati                pok. Ivan Šimić

u 19 sati                    Samostan - na nakanu