Nedjelja, 5. 6. – DUHOVI ILI PEDESETNICA, svetkovina

Završetak vazmenoga vremena – Krizmeno slavlje u župi

u 7,30 sati                  pok. Luka (30. god.), Kata i Franjo Pentek

u 9 sati                       pok. Franjo Alduk

u 10,30 sati                ZA ŽUPLJANE

u 17,30 sati               Samostan - na nakanu

u 18,30 sati                pok. Kata i Jozo Vuksanović

 

Ponedjeljak, 6. 6. – BDM MAJKA CRKVE

u 7 sati                       pok. Mijo Matić, 12. godišnjica

u 18,30 sati                pok. Stanko Pavlović

                                              

Utorak, 7. 6. 2022.

u 7 sati                        pok. Ivan Centner

u 18,30 sati                pok. Ana, Ante i Božo Duvnjak      

                                  spomen: pok. Antun, Jadranka, Antun i Ruža Divald      pok. Boja Zorić

                                   pok. Marko i Zorka Buntić                                                  

 

Srijeda, 8. 6. – Kvatrena srijeda

u 7 sati                       pok. Zrinko Glavačević

u 18,30 sati               pok. Antun Mađarac, godišnjica

 

Četvrtak, 9. 6. 2022.

u 7 sati                       pok. Branko Romić

u 18,30 sati                pok. Marko Kovačević

 

Petak, 10. 6. – Kvatreni petak

u 7 sati                       pok. Drina i Mirko Šiško, te pok. Mirjana Pavić

u 18,30 sati                pok. Zlatko Ljubičić

                                   spomen: pok. Stipo, Božo i Jela Erceg                  pok. Ruža i Mirko Šušak  

                                   pok. obitelj Zrakić i Đogaš                                       pok. Kata Ćurić

                                   pok. Silvestar Čar                                                    pok. Ana i Ivo Pavić

 

Subota, 11. 6. – Sv. Barnaba apostol. Kvatrena subota

u 7 sati                       pok. Ivo, Franca i Ilija Živković

u 18,30 sati                pok. Ivan Barišić

 

Nedjelja, 12. 6. – PRESVETO TROJSTVO, svetkovina

u 7,30 sati                  pok. Antun Miklošević

u 9 sati                       pok. Boja i Frane Brtan

u 17,30 sati               Samostan - na nakanu

u 18,30 sati                ZA ŽUPLJANE