Pokret je osnovan 18. listopada 1914. u Schonstattu kod Vallendara na Rajni (Njemačka). Osnivač ovog pokreta je Josip Kenternich (1885-1968). On je s okupljenim mladima sklopio savez ljubavi s Majkom Božjom, Majkom Triput Divnom pod geslom: „Po Mariji k Isusu“. J. Kenternich je proveo svoj život imajući „uho na srcu Božjem i ruku na bilu vremena“. Ovaj pokret nije samo marijanski pokret. Duhovnost Schonstattskog pokreta želi pomoći laicima da dođu do dubljeg iskustva vjere, da po sklopljenom savezu s Marijom dožive Boga kao Boga života i povijesti, te se založe apostolskom odgovornošću u Crkvi za izgradnju jednog novog kršćanskog društvenog pokreta.

Njegova duhovnost u središte stavlja Boga kao Oca. Njeguje pobožnost svakidašnjice i u njoj traži svetost. Iako pokret ima mnogo grana, jedna je obitelj. Proširio se u mnoge zemlje i na sve kontinente. Od jedne kapelice, nastalo je svetište Majke Božje, mjesto osobite Božje prisutnosti. Danas na svim kontinentima ima oko 170 identično izgrađenih svetišta. U našoj župi je pokret značajno prisutan već desetak godina. Imamo oko 40 osoba koje su sklopile savez ljubavi, približno 25 putujućih svetišta dolazi mjesečno u mnoge obitelji. Članovi ovoga pokreta u našoj župnoj zajednici, mjesečno se susreću u župnom domu.