POKRET FOKOLARA (DJELO MARIJINO)

Djelo Marijino-Pokret fokolara nastalo je u Trentu, u sjevernoj Italiji, 1943. godine oko Chiare Lubich i skupine djevojaka, a evanđeoska duhovnost koju otkrivaju i nastoje gorljivo živjeti vrlo brzo se širi među ljude različitih poziva i staleža i pedesetih godina dostiže mnoge europske zemlje, te se širi i na druge kontinente. Početkom 60-ih godina Chiara Lubich šalje svoje prve sljedbenike na područje tadašnje Jugoslavije. Godine 1968. otvara se prvi ženski, a 1974. i muški fokolar u Zagrebu.
Godine 1985. grkokatolički biskup mons. Slavomir Miklovš daje na raspolaganje prostorije rezidencije u Križevcima, što postaje temeljem originalne strukture Djela Marijina – gradić "Faro"- autonomna struktura i međunarodni centar za formaciju članova Pokreta, poglavito iz Hrvatske.

Karizma Djela Marijina može se izraziti riječju jedinstvo, budući da se temelji na Isusovoj molitvi Ocu: "Oče, da svi budu jedno".
Nadahnjujuća iskra Pokreta je Isusova Nova zapovijed, stoga je opći cilj Djela savršenstvo u ljubavi. Ključ za ostvarenje jedinstva s braćom je Isus Raspeti i Napušteni, pa možemo reći da su jedinstvo te Isus Raspeti i Napušteni dva lica iste medalje, čiji je sadržaj cijelo Evanđelje, u Djelu izraženo u 12 temeljnih točaka.

Srce Pokreta su fokolarini, laici, muškarci i žene, posvećene osobe sa zavjetima, koji žive u malenim odijeljenim zajednicama – fokolarima - po uzoru na Nazaretsku obitelj. Tim zajednicama pripadaju i oženjeni fokolarini. Uz fokolarine, postoje i drugi radikalni pozivi u Djelu (volonteri, gen, svećenici, redovnici…), oko kojih se rađaju masovni pokreti: Nove obitelji, Mladi za ujedinjeni svijet, Djeca za jedinstvo, Novo čovječanstvo, Pokret novih župa… Susreti za formaciju članova Pokreta održavaju se po ograncima tjedno, mjesečno, godišnje (višednevne duhovne vježbe). Organiziraju se i tečajevi za obitelji, zaručnike, zatim susreti i škole po područjima društvenog života (ekonomija, pravo, školstvo, umjetnost…)

Od samih početaka Pokret fokolara karakterizirao je duh dijaloga, te se otvorilo nekoliko velikih puteva k jedinstvu: dijalog unutar Katoličke crkve; s drugim kršćanima; s vjernicima drugih religija; s osobama bez vjerskog opredijeljenja.

U posljednje vrijeme pojavio se još jedan put, dijalog s kulturom. Upravo iz dijaloga sa suvremenom kulturom i nove misaone struje koja proizlazi iz karizme nastaju tzv. "poplave" koje natapaju idejom jedinstva mnoge izraze društvenog života. U mjesecu veljači 2007. godine u Hrvatskoj je zaživjela i svoj službeni status dobila poplava iz Pedagogije. U suradnji s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, s EDU (Odgoj i jedinstvo Pokreta fokolara) iz Rima i s dječjim vrtićem "Zraka sunca" u Križevcima, započelo je dvogodišnje stručno usavršavanje iz pedagogije zajedništva Pokreta fokolara, sa 38 polaznika koje u središte stavlja bit odgoja, odnos, odgojni odnos.

DJELO MARIJINO U ĐAKOVU

Članovi Djela Marijina nastojali su prije svega živjeti iz blaga vjere i karizme jedinstva i biti Isusovi svjedoci u svakidašnjem životu.
Njihova prisutnost na ovim prostorima omogućila je dva veća poslijepodnevna susreta, gdje se produbila stvarnost Boga Ljubavi, Riječi Božje i stvarnost obitelji. Susreti su održani u prostorijama Bogoslovije i Svećeničkog doma za oko 500 članova i simpatizera Pokreta cijele Slavonije, svih uzrasta, poziva, profesija.

Sudjelovali su i na trodnevnim duhovnim vježbama – Mariapoli - u Križevcima, u duhovnom centru Pokreta, na susretima formacije u Zagrebu, Osijeku, kao i na mjesečnim susretima u Đakovu, nastojeći živjeti zajedništvo duhovnih i materijalnih dobara. Sve to poticalo je još više djela ljubavi u kontaktima s bolestnima,u župi, izradi i prodaji rukotvorina za misno ruho.

Dragocjeno i ohrabrujuće je bilo sudjelovanje na međunarodnom susretu za Europu Duha u Stuttgartu; govor oca biskupa Đure Hranića na predstavljanju knjige Chiare Lubich "Umijeće ljubavi" u Osijeku i nadasve su bile poticajne riječi oca nadbiskupa Marina Srakića, kad smo ga zamolili za blagoslov za rad i život. Tom nam je prigodom rekao: "Samo radite, samo radite"!