Župna kateheza djece i mladih u pripravi na sakramente kršćanske inicijacije

Djeca i mladi koji žele pristupiti sakramentima kršćanske inicijacije trebaju redovito pohađati župnu katehezu. Istodobno, zbog komplementarnosti župne kateheze i školskog vjeronauka, roditelji su pozvani, zajedno sa svojom djecom, razumjeti važnost i jednog i drugog oblika vjerskog odgoja te djecu upisati da redovito, uz župnu katehezu, pohađaju i katolički vjeronauk u školi. "Za pristup sakramentima pomirenja, euharistije i potvrde traži (se) redovito pohađanje i vjeronauka u školi i župne kateheze." Kako i jedno i drugo područje katehetskog rada Crkve vodi proslavi Kristove žrtve u euharistijskom slavlju, sudjelovanje vjeroučenika u nedjeljnoj euharistiji znak je njihova ozbiljna shvaćanja i razumijevanja puta Crkve, koji sve više postaje i njihov vlastiti put.

Župna kateheza prvopričesničke skupine traje u pravilu tri godine. Prve dvije godine su priprava na primanje sakramenta, a druga je godina mistagoška i trebala bi završiti uključivanjem u jednu od župnih katehetskih skupina. Župna kateheza krizmanika traje u pravilu tri godine koje čine jednu jedinstvenu cjelinu. Prve su dvije godine pripravne, a treća je mistagoška i završava prihvaćanjem konkretne službe u crkvenoj zajednici ili uključivanjem u jednu od skupina koje se okupljaju i djeluju u župi ili u široj crkvenoj zajednici.

Župna kateheza djece i mladih koji se pripremaju na sakramente kršćanske inicijacije treba biti popraćena i intenzivnijom katehezom roditelja i obitelji.

Od dobnih katehetskih skupina u svakoj župi treba zadržati prvopričesničku i potvrđeničku katehetsku skupinu.

Sveukupno katehetsko djelovanje treba biti put vjere, oblikovan prema modelu katekumenata.

Prvi kateheta u župi je župnik. On tu službu obavlja uz suradnju i pomoć župnog vikara ako postoji u župi i dragih osoba koje su završile predviđenu formaciju i za koje je prethodno zatražio i dobio biskupov mandat.

Odgovorne osobe za župnu katehezu mogu biti samo osobe koje imaju završen teološko-katehetski studij i koje su dobile biskupov mandat.