Susreti s roditeljima prvopričesnika

Pastoral vezan uz prvopričesničko slavlje te priprava djece na prvu pričest trebaju biti označeni snažnim evangelizacijskim radom s njihovim roditeljima. Poželjno je da rad s roditeljima započne istodobno s redovitom župnom katehezom za djecu. Tijekom tog razdoblja do prve pričesti ili kroz dvije godine priprave djece za prvu pričest neka se u župnoj zajednici organizira najmanje 4 susreta za roditelje prvopričesnika. Iako se redovito odazivanje obaju roditelja na predviđene susrete ne treba uzimati kao preduvjet za pristupanje djece sakramentima, ipak neka se ti susreti shvate kao redovita obveza za oba roditelja, a kvalitetna priprema susreta za roditelje kao nezaobilazna obveza svake župne zajednice.

U mistagoškom razdoblju, godinu dana poslije prvopričesničkog slavlja, župna zajednica neka organizira još barem dva susreta za roditelje djece koja su pristupila prvoj pričesti.

Kako bi se osigurao osobni pristup i mogućnost dijaloga unutar skupine roditelja, neka se susreti organiziraju u manjim skupinama (po mogućnosti 5-6 bračnih parova), a na isti susret neka se ne poziva više od 12 bračnih parova.

Pomoć prezbiterima te aktivno sudjelovanje u organiziranju i odvijanju susreta za roditelje prvopričesnika obveza je članova župnoga pastoralnog vijeća, a osobito članova odbora za pastoral braka i obitelji pri župnome pastoralnom vijeću.

Prvopričesnička dob

Neka se kao dob za pristup sakramentu euharistije načelno zadrži dosadašnja pastoralna praksa (između devete i desete godine života, odnosno treći razred osnovne škole).

Sudjelovanje krsnih kumova u prvopričesničkom slavlju

Uz roditelje su i krsni kumovi obvezni više nego drugi riječju i primjerom odgajati djecu u vjeri. K tome Crkva preporučuje da krizmanik za krizmanog kuma uzme svoga krsnog kuma. Neka se, stoga, u prvopričesničko slavlje uključi i krsne kumove prvopričesnika. Njihovo je sudjelovanje zajedno s prvopričesnicima i njihovim roditeljima predviđeno prigodom prve ispovijedi djece i na samom prvopričesničkom slavlju. Neka ih se oraspoloži i pripravi da i oni tom prigodom pristupe sakramentima.

Obiteljsko slavljenje prve pričesti

Slavlje prve pričesti bitno je vjerničko i eklezijalno slavlje. Stoga je potrebno voditi računa o svjedočkoj kršćanskoj dimenziji eventualnoga obiteljskog slavlja toga dana i svih onih koji u njemu sudjeluju. Neka se roditelje već izdaleka usmjerava i odgaja za što je moguće veću skromnost i jednostavnost, a ako je potrebno, neka se promiču dobrotvor¬ne akcije umjesto obiteljskih gozbi s brojnim gostima.