Meditacije. razmišljanja

altPosti od zavisti.
Posti od površnosti.
Posti od laži. Posti o kruhu i vodi.
Posti od neljubaznosti.
Budi susretljiv prema drugima i prema samome sebi.
Posti od srditosti i moli: Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome.

altKao što znaš, ponovno se približava dan mojega rođendana. Vjerujem da će se i ove godine po cijelom svijetu priređivati slavlje tome u čast. Vidim da ljudi puno kupuju. Na radiju, televiziji i u novinama ni o čemu drugom se niti ne govori nego samo o tome koliko još dana nedostaje do moga rođendana. Ugodno je znati da neki ljudi barem jedan dan u godini misle na mene.


altMaleni pastir čuvao svoje ovce jednog nedjeljnog jutra kada začuje crkvena zvona kako zvone.

altMoja mati nije uvijek govorila istinu… Slagala mi je osam puta u bitnim životnim trenucima! Priča počinje s mojim rođenjem.

alt

Gospodine, Ti si također
iznad lonaca i tava,
a ja nemam vremena biti svetica
i Tebi za ljubav bdjeti noću,
niti mogu meditirati u jutarnjem sumraku
ni u olujnom horizontu.