Vijesti

Četvrtak, 5. 1. 2023. – Dan sprovoda pape Benedikta
Pogledajte različite satnice kretanja u blagoslov!
 
1. svećenik – kreće od 9 sati: Osječka (p 21 kuća), Vinkovačka (p 27 kuća),
Zagrebačka (p 22 kuće).
2. i 3. svećenik – kreću od 12 sati: Frankopanska (p 54 kuće) – jedan svećenik
ide parnom a drugi neparnom stranom, P. Kraljevića (p 27 kuća).
4. i 5. svećenik – kreću od 12 sati: Kralja Tomislava (p 88 kuća – jedan svećenik
ide parnom, a drugi neparnom stranom), I. Tišova (p 33 kuće).
* Blagoslov prostora župe i kanoničkih kurija na Strossmayerovom trgu – nakon
blagoslova vode od 16 h.
Petak, 6. 1. 2023. – Bogojavljenje od 10,30 h ili 14 sati (Vila I. i II.)
Prva tri svećenika kreću u navedene ulice od 10,30 sati,
 
a četvrti svećenik kreće od 14 sati!
 
1.svećenik – kreće od 10,30 sati: Kralja P. Krešimira (p 27 kuća), Kneza
Branimira (p 43 kuće).
2. svećenik – kreće od 10,30 sati: T. Ujevića (p 17 kuća), Kneza Višeslava (p 21
kuća), Kralja S. Držislava (p 38 kuća).
3. svećenik – kreće od 10,30 sati: Kneza Trpimira (p 33 kuće), Kneza Domagoja
(p 36 kuća).
4. svećenik – kreće od 14 sati: Kralja Zvonimira (p 64 kuće), 122. brigade HV-a
(p 3 kuće).
Subota, 7. 1. 2023. od 9 h (Vijenac kard. A. Stepinca i dr.)
Na Vijenac kard. A. Stepinca idu tri svećenika (umjesto četiri najavljena)
 
i to po ovom rasporedu:
 
1.svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 1-9 (p 105 stanova) i potom 26-27.
2. svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 12-20 (p 105 stanova) i potom 28.
3. svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 21-25 (p 100 stanova) i potom 29-30.
4. svećenik: Prolaz M. Cepelića (p 10 kuća), F. Kosine (p 31 kuća),

Vrlo je znakovito i poticajno u današnjem vremenu mnogih nedoumica i izazova za čovjeka i kršćanina, društvo i Crkvu, na kraju jedne godine, slušati i promišljati nad riječima poslanice sv. Ivana apostola iz prvoga čitanja: „Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist! I sad su se već mnogi antikristi pojavili...“ Kao djeci svjetla, sinovima i kćerima Božjim, koje je u otajstvu Božića „obasjala slava Gospodnja“, ipak nam je „dana moć“ razlučivati i uvijek izabirati osobu Onoga jedinoga i pravoga koji je Svjetlo, Život i Istina, sama Riječ Očeva – Isus Krist.

Ovi dani koji su za nas u znaku posljednjih vremena tj. postojanoga, punoga nade, iščekivanja Kristova dolaska, potiču naše ponovno posvemašnje i živo vjerničko opredjeljenje za Krista, Riječ tijelom postalu. On „hoće od nas da mu vjerujemo. Da dopustimo da nas On vodi. Da s njime živimo. I da mu tako sve više postajemo sličniji, a time i ispravniji“, kako nas je srdačno očinski pozivao danas preminuli dragi papa u miru Benedikt XVI., a nastavio i neumorno to čini sadašnji rimski biskup i pastir sveopće Crkve papa Franjo.

U Kristu, po kojemu sve postade i živi, mi uvijek gledamo i analiziramo sebe i svoje življenje, svoju povijest. Tako i sve ono što nam je darovano i što smo, u zajedništvu s Bogom i jedni s drugima, napose kao Crkva, živjeli i ostvarivali u godini na izmaku. U Njegovu svjetlu mi se sada s osjećajima radosti, zahvalnosti ali i molbe za oprost osvrćemo na svoju vjernost Kristu u minuloj godini, na put vjere i zajedništva koji smo prolazili kao pojedinci, obitelji i župna zajednica Svih Svetih u krilu naše nadbiskupijske obitelji predvođene našim nadbiskupom Đurom, te s njim u suradnji pomoćnim biskupom Ivanom i nadbiskupom u miru Marinom.

 

Zahvalni smo što bogatstvo zajedništva Crkve možemo ostvarivati u bliskijoj povezanosti s našim Pastirima u sjedištu Nadbiskupije, te središnjim nadbiskupijskim ustanovama, Bogoslovnim sjemeništem i Katoličkim bogoslovnim fakultetom, Stolnim kaptolom i Domom za umirovljene svećenike, te provincijalnim sjedištem sa Samostanom Sestara sv. Križa. Kao župljani ove župe i građani dionici smo vrijednoga služenja spomenutih pojedinaca i ustanova među nama. Tako i po brojnim sadržajima znanstvenoga, evangelizacijsko-pastoralnoga, kulturnoga i svakoga drugoga karaktera i dobročinstva.

Početke ove godine još je pratila pandemija koronavirusom, što smo osjetili u prošlom blagoslovu obitelji i domova. Tada smo pohodili 2.750 obitelji. Tada i tijekom godine s ovom bolešću je među nama preminulo 11 osoba, a onda se postupno počela smirivati.

I mi smo se kao župa, prema svijesti i spremnosti župljana, kroz susrete pojedinih skupina uključili u proces sinodalnoga savjetovanja na koje nas je pozvao papa Franjo. Osjećamo kako ne smijemo dopustiti da tromost guši u nama sinodalni duh, duh suodgovornosti za Crkvu koja je dom svih nas. Na tom su tragu napose bile pripreme i provedeni izbori novih članova župnoga pastoralnoga i ekonomskoga vijeća kroz listopad i početak studenoga o.g. Zahvalni bivšim članovima vijeća za doprinos, pred novoizabranima stoji izazov da se u zauzetoj ljubavi ugrađuju u život župe po naputcima naše Sinode i potreba života i poslanja mjesne Crkve.

U zajedništvu s cijelim svijetom od veljače, pa do danas živimo solidarnost s ukrajinskim narodom radi nametnutoga rata koji nosi velike patnje i stradanja, kao i prijetnje miru svih nas. Često smo molili za njegov prestanak i povratak mira uz očitovanje gesta blizine i pomoći kroz kolektu za Ukrajinu.

Vrijedni događaj našega života bile su duhovne pripreme za svećeničko ređenje i mladu misu, kao i slavlja istih, domaćega sina vlč. Nikole Klemena na ovogodišnje Petrovo i u nedjelju, 10. srpnja o.g. Bili su to dani naše radosti, ponosa i zajedništva koje smo očitovali na različite načine. Pratimo blizinom i molitvom našega Nikolu, a nadasve – u povezanosti sa Sjemeništem i Samostanom – budimo još usrdniji molitelji za nova svećenička i redovnička zvanja, koja će Crkvi darovati naše đakovačke obitelji.

Pandemijom zaustavljenu redovitu katehezu osnovnoškolaca i srednjoškolaca trudili smo se vraćati u redoviti tijek, napose pripravu za sakramente prve sv. ispovijedi sv. pričesti, te sv. krizme što nekada nije išlo bez otpora. Osjećajući kako produbljenju zdrave vjere odraslih vjernika trebamo dati veće značenje od jeseni smo obogatili – uz postojeće biblijske susrete – župni život posebnim biblijskim večerima da se u druženju s Božjom riječju učimo istu unositi u svoj život i svjedočenje. Također i u liturgiji bolje sudjelovati, oblikovati molitveni život i nadahnjivati svako služenje. Na svakom od održanih susreta bilo je od 60 do 100 vjernika.

Duhovne obnove u župi (devetnica pred Gospu Lurdsku, duhovna obnova u korizmi, korizmeni petci s homilijom, trodnevnica za Petrovo i Svi Svete) i kod Sestara sv. Križa za sve uzraste vjernika, te po spomenutim i drugim ustanovama, katoličkim pokretima i zajednicama, zatim raznolike druge molitveno-pastoralne incijative (trajno euharistijsko klanjanje, različite pobožnosti tijekom liturgijske godine, „40 dana za život“, pobožnost sv. Antunu itd.), hodočašća u marijanska svetišta i druge duhovne centre tkale su duhovne niti naših osobnosti i zajedništava (Dragotin, Ovčara i Karmel u Breznici).

Krist, koji živi u otajstvu Euharistije, snaga je i hrana našega redovitoga života kao pojedinaca i Crkve, tj. župne zajednice. U godini na izmaku na području župe slavljen je veliki broj euharistijskih slavlja (napose nedjeljama, blagdanima i posebnim prigodama), a na njima je podijeljeno 159.460 sv. pričesti (u katedrali, župnoj crkvi i groblju – 111.700 sv. pričesti, u samostanskoj crkvi – 47.760 sv. pričesti; valja dodati kapele u Sjemeništu, Fakultetu, Svećeničkom domu i Domu umirovljenika). Po prvi puta svadbenoj gozbi Jaganjčevoj je pristupilo 128-ero djece 3. razreda OŠ i 2 odrasle osobe.

Od božanskoga života, darovanoga u Kristu, dostojanstvo Božje djece u sakramentu krštenja u ovoj godini je primilo 148-ero djece – muških 73-oje, ženskih 75-ero. U obiteljima na području župe živi njih 113, a s dopuštenjima vlastitih župnika u drugim župama okolice, domovine i najviše inozemstva nastavlja živjeti njih 35-ero. To su djeca negdašnjih župljana, sada mladih roditelja.

Po Kristu, Pomazaniku Božjem, i mi primismo Pomazanje od Svetoga napose u sakramentu krizme kojoj je kod nas na Pedesetnicu pristupilo 123-oje mladića i djevojaka. Molimo da svojim življenjem ižaravaju Krista kojega upoznaše i ispovijediše. Spominjemo se, istina manje skupine, mladih koji su to činili sudjelovanjem na nadbiskupijskom križnom putu, nacionalnom susretu mladih u Bjelovaru, aktivnostima i hodu Frame i dr. oblicima mladenačkoga vjerničkoga rasta.

Svoju privrženu ljubav u Kristu jedno drugom je u sakramentu ženidbe u našoj katedrali potvrdilo i doživotni savez sklopilo 88 parova. Na području župe ostaje živjeti 42 para, a 46 parova nastavlja živjeti u drugim sredinama i inozemstvu. Valja imati na umu da je – uz navedene - određeni broj parova sklopio ženidbu drugdje, a stanovat će na području naše župe.

Da je Krist naše svjetlo i okrjepa u svim razdobljima života, tako i u trpljenju i bolestima, vidljivo je kroz brojne pohode bolesnima i starima na području župe, tako i kroz duhovnu skrb u Domu umirovljenika i privatnim ustanovama, kao i onu koju pružaju Dom umirovljenih svećenika, zatim Sestre sv. Križa i centar „Amadea“.

U puninu života Bog je po Kristu u minuoj godini k sebi pozvao 197 preminulih i pokopanih kod nas, te još 6 župljana za koje znamo a pokopani su u drugim sredinama (za neke to ne znamo, nego kasnije saznamo). Od toga je muških 91, a ženskih 106 osoba. Pripravnih po sv. sakramentima je bilo 112 osoba. Uzroci smrti tj. bolesti najčešće su moždani i srčani udar, te različiti oblici karcinoma; također 11 tragičnih smrti mlađih osoba i osoba srednjih godina.

Dakle, 49 osoba je više umrlo nego kršteno; kada bismo uzeli u obzir činjenicu krštenih, a da već sada žive izvan župe, onda je razlika još veća.

Svoje zajedništvo u župi kroz brigu za njezino uzdržavanje, kao i svećenika i suradnika u njoj, te različitih potreba u ovoj je godini posvjedočilo 1.623 domaćinstva koja su podmirili „lukno“, te 205 pojedinaca i obitelji za druge potrebe župe. Svima od srca zahvaljujemo, ne zaboravljajući i vaše redovite darove u milostinju u katedrali i drugim mjestima.

Uvijek je hvalevrijedna osjetljivost koju pokazujemo za misijske potrebe kroz aktivnosti Nadbiskupijskoga misijskoga centra pod vodstvom s. Ignacije i suradnice s. Jelene, te misijske skupine, zatim karitativne akcije samoga Caritasa, napose kod nas razvijeno djelovanje Udruge sv. Vinka pod vodstvom vjeroučitelja Ivana Bassija, potom Socijalne samoposluge pri Samostanu sestara sv. Križa, spomenutoga centra „Amadea“... Hvala darovateljima za Sjemenište, zakladu „Dr. Nikola Dogan“ i druge oblike služenja crkvenih ustanova.

Tijelo Kristovo – Crkva smo mi, živa zajednica, koji Kristu pripadamo i njega nastojimo slijediti, te jedni druge podržavati na putu života i vjere. Zahvalan sam također osobno kao svećenik-župnik za blizinu i suradnju, te zajedništvo s vama, braćo i sestre, te mnogim drugima počevši od naših nadbiskupa i biskupa, većega broja svećenika, časnih sestara, brojnih suradničkih i drugih skupina u župi do svakoga od vas župljana.

Zahvaljujem što su zajedništvo sa mnom i s nama u minuloj godini gradili župni vikari tj. kapelani – do srpnja o.g. vlč. Robert Erk, sada na studiju u Rimu, a od kraja kolovoga o.g. sadašnji župni vikar vlč. Domagoj Vidaković. Među nama je u prvom dijelu godine na pastoralnom praktikumu kao đakon bio vlč. Bernard Prelčec, a od jeseni nam intenzivnije pomaže svećenik vlč. Mato Mićan, te drugi svećenici.

Hvala suradnicama u župi, župnom uredu i župnoj kući, zatim sestrama sv. Križa za raznolike oblike suradnje, nadasve sakristankama u katedrali, brojnim vjeroučiteljima zauzetima u katehezi i drugim angažmanima, spomenutim članovima vijeća, marljivim pjevačima svih zborova s njihovim voditeljima i suradnicima, brojnim aktivnim čitačima, ministrantima, članovima biblijske i više molitvenih skupina, te katoličkih pokreta, a napose članovima Zajednice bračnih susreta čiji je doprinos župi primjerno svjedočanstvo svima, hvala koordinatorima i voditeljima navedenih skupina, potom domaru i samozatajnim spremačicama katedrale i drugih bogoslužnih prostora, paziteljima katedrale, svakodnevnim moliteljima i klanjateljima, tihim dobročiniteljima i tolikima, tolikima...

Svoju zahvalnost za sve od Boga primljeno u 2022. godini sjedinimo s iskrenom čežnjom i ponavljanjem razloga za koji uopće živimo i sve činimo stavljajući to u riječi pape Benedikta kojega duhovno pratimo u zagrljaj ljubavi Oca i Sina. Na kraju knjige „Svjetlo svijeta“, govoreći o Isusovu dolasku na svijet i daru vječnoga života na koji smo pozvani, reče: Trebamo „postati prikladni za Boga i tako možemo ući u istinski, vječni život. On je doista došao da upoznamo istinu. Da mognemo dodirnuti Boga. Da nam otvori vrata. Da nađemo život, stvarni život, koji više nije podložan smrti“.

Hvala mu što smo taj Život kušali u ovoj godini; hvala svima koji smo ga obogaćivali jedni drugima! Amen.

Ivan Lenić, župnik i dekan

Nedjelja, 25. 12. – BOŽIĆ: ROĐENJE GOSPODINOVO, svetkovina
 
u 7,30 sati pok. Marta Bačić, godišnjica
u 9 sati pok. svećenici i časne sestre koji su djelovali u župi
pok. Ivan Gadža, sprovodna (jučer oprostili)
 
u 10,30 sati ZA ŽUPLJANE
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati pok. Ivo Vrhovac
 
Ponedjeljak, 26. 12. – Drugi dan Božića: SV. STJEPAN PRVOMUČENIK
 
u 7,30 sati pok. Mile Miličević
u 9 sati pok. Bože i Jaka Ćurić
 
spomen: pok. Stjepan Džakula pok. Stipan i Marta Duvnjak
pok. Stjepan, Zlatica i Ludmila pok. Kristijan Bošnjak
 
u 18,30 sati pok. Božo, Manda i Stjepan Matković
 
spomen: pok. Stjepan i Ana Ljulj pok. Stjepan i Antun Zegnal
pok. Luca i Milivoj Tokić pok. Ivan Kaselj
pok. Matija i Pavao Grubeša pok. Mara i Jozo Kuprešak
Utorak, 27. 12. – SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST
 
u 7 sati pok. Kata i Josip Mlakić
u 18,30 sati pok. Staža i Ivan Lončarević
 
spomen: pok. Ivan Jurković pok. Igor i Ivan Ivković
pok. Ante i Danica Šola pok. Kata i Stipo Tokić
pok. Ivo Svalina, te pok. Kata i Stipo Duvnjak
Srijeda, 28. 12. – NEVINA DJEČICA
 
u 7 sati pok. Ljerka Herceg
u 18,30 sati pok. Ivica Zorić
 
Četvrtak, 29. 12. 2022.
u 7 sati pok. Iva (ž) i Luka Župan, godišnjica
u 18,30 sati pok. Ilija Tokić
 
Petak, 30. 12. – SVETA OBITELJ, blagdan
 
u 7 sati pok. Fila (ž) i Martin Vujinović
u 18,30 sati pok. Anđelko, Marija i Franjo Vonjak
 
spomen: pok. Silvestar Čar pok. Pavo Hmura
pok. Janja Paradžik pok. Franjo Zetović
pok. Josip, Katica i Stjepan Ljepotić
Subota, 31. 12. – STARA GODINA. Sv. Silvestar, papa
 
u 7 sati pok. Luca i Rajko Kraljević pok. Vinka (ž), god. i Boško Obad
u 18,30 sati u zahvalu
 
Nedjelja, 1. 1. 2023. – SVETKOVINA BDM BOGORODICE. Nova Godina – Dan mira
u 9 sati pok. Luca i Ilija Tokić
u 10,30 sati ZA ŽUPLJANE
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati na nakanu

Dragi župljani!

 

U božićnim danima, koji nas uvijek sabiru u obiteljsko zajedništvo, svećenici – potaknuti Kristovim primjerom i nalogom – pohađaju vaše obitelji, te prizivaju Božji mir i blagoslov u vašim domovima. Dan blagoslova za kršćansku obitelj je blagdan, a sam blagoslov čin vjere kojim se otvaramo daru Božje milosti i svjedočanstvo pripadnosti Crkvi koja živi u župi. Pristupimo mu u ovim bremenitim vremenima sa sviješću njegove potrebe, a nadasve pouzdanjem u Boga koji njime pomaže naše življenje.

Lijepo je da za blagoslov u svom domu ili nekom prikladnom prostoru, radi prisutnih viroza (hodniku, terasi i sl.), pripravite na stolu vlastiti križ koji ćete počastiti na kraju molitve, zapaljenu svijeću, blagoslovljenu vodu i sl.

Poželjno je da kod blagoslova, ako je moguće, sudjeluje cijela obitelj ili većina njezinih članova. Također i djeca, jer se tako njih potiče na zajedništvo molitve i prenosi ova lijepa tradicija blagoslova. Idealno je da obitelj pohode svećenici koji djeluju u župi, napose župnik. Zahvalan sam što imate razumijevanja da je to u našim prilikama teško ostvarivo, radi velikoga broja obitelji i domova. Kao župnik nastojat ću svake godine ići u druge ulice. U blagoslovu, u zajedništvu sa mnom i župnim vikarom vlč. Domagojem, sudjelovat će naš pastoralni suradnik vlč. Mato Mićan, zatim negdašnji župni vikar, sada na studiju u Rimu vlč. Ivan Kunčević, župnik u Tavankutu u Bačkoj vlč. Marijan Vukov i kraće drugi svećenici. Prihvatite svakoga kao Krista koji ulazi u vaš dom.

Blagoslov počinje u utorak, 27. 12. o.g. Uglavnom idemo tijekom dana od 9 h, a pojedinim nedjeljama i blagdanima od 10,30 h. Sve je naznačeno u rasporedu po ulicama.  «Prethodnica» svećenika je stariji ministrant, koji dolazi najaviti dan uoči blagoslova u predvečerje (iza 16 h). Isti će ministrant na dan blagoslova ponovno kucati na vaša vrata pred dolazak svećenika. Najava je pomoć vama, a i nama. U rasporedu, koji vam dajemo u ruke, možete uočiti uz ulicu broj kuća koji imamo na popisu u župi računajući da neki možda više ne žive na toj adresi a nisu se odjavili, borave u inozemstvu, spriječeni su ili ne prime blagoslov.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljivosti kod iščekivanja, te pripravnosti za blagoslov. Povedimo računa gdje se nalazi svećenik, te budimo kod kuće. Lijepo je da dočekamo svećenika vani, barem otvorimo ulazna vrata dvorišta i sl. Nemojmo biti opterećeni satnicom prošlih godina, jer su kombinacije ulica malo drugačije. Pomozimo napose starima i bolesnima, te osamljenima u rodbini i susjedstvu da dočekaju svećenika.

Svećenici ne prekidaju blagoslov za ručak, nego idu do kraja planiranoga za dotični dan. Rado će, kada mogu i „uz put“, prihvatiti neku gestu gostoprimstva uz kavu, čaj, slano. Svakako da sprovod ili nešto hitno može za nekoga svećenika pomaknuti vrijeme, te imajmo razumijevanja. Ukoliko neka obitelj želi ugostiti svećenika s pratnjom na ručku, to se prethodno najavljuje i dogovara sa župnikom, jer se u župi redovito priprema ručak a tada se zna koliko svećenika je u župi, koliko u obiteljima. Ručak je i tada po završetku blagoslova.

U velikom broju ulica i kuća gotovo je nemoguće da se ne dogodi pogrješka. Molimo unaprijed za razumijevanje i ispričavamo se za svaku eventualnu manjkavost. Ukoliko se dogodi da nekoga preskočimo, a nikada to nije namjerno i nije potrebno stvarati napetu situaciju, molimo da javite u ured, te ćemo se dogovoriti i doći k vama čim prije ili u tijeku naknadnoga blagoslova.

Svi koji dolaze iz inozemstva ili drugih gradova gdje sada borave, te su u Đakovu neko vrijeme, a možda nisu tu u dan kada je na redu njihova ulica, potičemo da se ranije jave u ured i možemo ih pohoditi po dogovoru. Također svi drugi koji ne budu iz opravdanih razloga kod kuće u svoj dan, mogu se javiti u ured za naknadni blagoslov u za to predviđene dane u rasporedu.

Hvala svima vama, koji ćete s vjerom otvoriti svoja srca i dom Kristu, njegovu blagoslovu i pohodu službenika Crkve. Usrdno vas molimo da za primanje blagoslova ne bude opterećenje nemogućnost darivanja svećenika i ministranata, pogotovo u sadašnjem vremenu, kada je nemali broj u teškoćama, a molitva i blagoslov su svima potrebni. Tim više trebamo zajedno moliti pomoć odozgor u svakoj, pa i takvoj prigodi. Neka vas nelagoda radi toga ne onemogući da primite svećenika, jer sabiranje novca nije ni u kojem slučaju nakana našega pohoda vama.

Radi transparentnosti dobro je, inače, znati da se od vašega dara svećeniku podmiruje „obiteljski dar“ župe središnjim nadbiskupijskim ustanovama za njihovo uzdržavanje (od Nove godine 2 eura po vjerniku), zatim propisana nagrada svećeniku koji blagoslivlja, a preostalo ostaje u župnoj blagajni (dakle, ne ide samom svećeniku).

 

Srdačno zahvaljujem za vaše razumijevanje, pogotovo za ovogodišnji prijem, molitvu i susret!

                                                                        preč. Ivan Lenić, župnik i dekan.

              

RASPORED BLAGOSLOVA

 

Utorak, 27. 12. 2022. od 9 h

1. i 2. svećenik: P. Preradovića neparna strana (p 152 kuće; jedan svećenik kreće od početka ulice, a drugi ide od kraja ulice).                                                                                                                      3. svećenik: P. Preradovića parna strana (p 104 kuće; svećenik kreće od početka ulice).
4. svećenik: N. i J. Tordinca (p 72 kuće), K. Pavića (p 11 kuća).                                                                                                                                             

 

Srijeda, 28. 12. 2022. od 9 h

1. svećenik: Certise (p 80 kuća).                                                                                                             

2. svećenik: O. Ivekovića parna strana (p 48 kuća).                                                                         

3. svećenik: O. Ivekovića neparna strana (p 74 kuće).                                         

4. svećenik: Zvečaj I. (p 65 kuća), Zvečaj II. (p 28 kuća).                                    

5. svećenik: V. Doneganija (p 67 kuća), Bosutska (p 2 kuće).

 

Četvrtak, 29. 12. 2022. od 9 h

1. svećenik: S. Tomerlina (p 53 kuće), B. Kašića (p 19 kuća).                                                                                                                                        

2. svećenik: Ilirska (p 8 kuća), R. Boškovića (p 17 kuća), M. Topalovića (p 44 kuće).                                                                                                                                                        

3. svećenik: Z. Benčevića (p 22 kuće), P. Svačića (p 66 kuća).                                                                                                                                  

4. svećenik: Savska (p 48 kuća), Dravska (p 53 kuće), Dunavska (p 2 kuće).                                                                                                                                                                                

5.svećenik: S. Vraza (p 67 kuća), A. Mihanovića (p 35 kuća).                

Petak, 30. 12. 2022. od 9 h

1. i 2. svećenik: Pavićeva (jedan svećenik ide parnom stranom – p 62 kuće, a drugi neparnom – p 70 stanova), Kralja Tvrtka (isto, p 45 kuća).                                                                                                                                                                     

3.  svećenik: H. Deker (p 79 kuća), Budrovačka (p 11 kuća).                                                                                                                                       

4. svećenik: I. Gundulića (p 26 kuća), M. Držića (p 45 kuća).

5. svećenik: A. Šenoe (p 82 kuće).
 

Subota, 31. 12. 2022. od 9 h (ide se najkasnije do 13,30 h)

1.svećenik: Biskupa A. Mandića  parna strana (p 54 kuće), Đ. Basaričeka parna strana (p 7 kuća).                                                                                           

2. svećenik: Biskupa A. Mandića  neparna strana (p 48 kuća), Đ. Basaričeka neparna strana (p 8 kuća).        

3. svećenik: Lj. Gaja (p 43 kuće), Biskupa J. Čolnića (p 22 kuće).                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

Ponedjeljak, 2. 1. 2023. od 9 h

1. svećenik: L. Botića (p 28 kuća), F. Mesaroša (p 7 kuća), J. Palmotića (p 35 stanova).                                                                                

2. svećenik: Ul. Ivana Pavla II. (p 21 kuća), K. Zrinske (p 10 kuća), S. Radića (p 33 kuće).

3. i 4. svećenik: F. Račkoga neparna strana (p 107 kuća), Stočin – Vuk. branitelja (p 13 kuća) – jedan svećenik kreće od početka ulice, a drugi od Stočina.                                                                       5. svećenik: F. Račkoga parna strana (p 120 kuća).                                                                                            

 

Utorak, 3. 1. 2023. od 9 h

1. svećenik: A. Cesarca (p 132 stana).                                                                                          

2. i 3. svećenik:  Splitska (jedan svećenik ide neparnom stranom – p 36 kuća, a drugi parnom – p 96 kuća), E. Kvaternika (isto, p 30 kuća).                                                                                                                                          

4. i 5. svećenik: M. Gupca (p 109 kuća), Dubrovačka (35 kuća) – jedan svećenik ide parnom, a drugi neparnom stranom Gupčeve, a potom obojica idu u Dubrovačku.
 

Srijeda, 4. 1. 2023. od 9 h (Čikaga)

1.svećenik: D. Domjanića neparna strana (p 82 kuće).                                                                                                                                 

2. svećenik: D. Domjanića parna strana (p 71 kuća).                                                                                                                                                                                                                                          3. svećenik: H. V. Hrvatinića (p 52 kuće), A. G. Matoša (p 36 kuća).                                                                                                                                             

4. svećenik: Hercega Kolomana (p 93 kuće).                                                                                    

5. svećenik: Kolodvorska (p 12 kuća), V. Lisinskoga (p 44 kuće), Lj. Šestića (p 18 kuća).                                                                                                                                                  

 

Četvrtak, 5. 1. 2023. od 9 sati

1. svećenik: Osječka (p 21 kuća), Vinkovačka (p 27 kuća), Zagrebačka (p 22 kuće). 

2. i 3. svećenik: Frankopanska (p 54 kuće) – jedan svećenik ide parnom a drugi neparnom stranom, P. Kraljevića (p 27 kuća).                                                                                                                                  

4. i 5. svećenik: Kralja Tomislava (p 88 kuća – jedan svećenik ide parnom, a drugi neparnom stranom), I. Tišova (p 33 kuće).

 

* Blagoslov prostora župe i kanoničkih kurija na Strossmayerovom trgu – nakon blagoslova vode od 16 h.                                                                                           

 

Petak, 6. 1. 2023. – Bogojavljenje od 10,30 h (Vila I. i II.)

1. svećenik: Kralja P. Krešimira (p 27 kuća), Kneza Branimira (p 43 kuće).                                                                                                                      

2. svećenik: T. Ujevića (p 17 kuća), Kneza Višeslava (p 21 kuća), Kralja S. Držislava (p 38 kuća).                                                                                                

3. svećenik:  Kneza Trpimira (p 33 kuće), Kneza Domagoja (p 36 kuća).                                                                                                       

4. svećenik: Kralja Zvonimira (p 64 kuće), 122. brigade HV-a (p 3 kuće).

 

Subota, 7. 1. 2023. od 9 h (Vijenac kard. A. Stepinca i dr.)              

1.svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 1-9 (p 105 stanova).                                                                   

2. svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 12-20 (p 105 stanova).                                                     

3. svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 21-25 (p 100 stanova).                                                                                             

4. svećenik: Vij. kard. A. Stepinca 26-30 (p 108 stanova).             

5. svećenik: Prolaz M. Cepelića (p 10 kuća), F. Kosine (p 31 kuća),                            

                                   

Nedjelja, 8. 1. 2023. – Krštenje Isusovo od 10,30 h

1. i 2. svećenik: Drag. Dom. rata (p 3 kuće),  Pašin prolaz (p 22 kuće), Biskupa Ć. Kosa (p 22 kuće), I. Zajca (p 27 kuća).                                                                                                                         

3. i 4. svećenik: A. M. Reljkovića (p 14 kuća), Diljska (p 40 kuća), Psunjska (p 38 kuća).                                                                                                                                             

 

Ponedjeljak, 9. 1. 2023. od 9 h

1. svećenik: Bana J. Jelačića (p 88 kuća).                                                                                                                                        

2. svećenik: Park Pobjede (p 28 kuća), I. G. Kovačića (p 16 kuća), Istarska (p 24 kuće), P. Miškine (p 12 kuća).

3. svećenik: J. Kozarca (p 3 kuće), S. S. Kranjčevića (p 21 kuća), Bana I. Mažuranića (p 28 kuća) J. Kaštelana (p 7 kuća), P. Katančića (p 1 kuća).                                                                                                                                                                                              

4. svećenik: M. Marulića (p 64 kuće), V. Nazora (p 19 kuća).                                                                                                                                                                                                                                                       

5. svećenik: B. Adžije (p 92 kuće).                                                                                                          

 

Utorak, 10. 1. 2023. od 9 h

1. svećenik: J. Ivakića (p 64 kuće), L. Ružičke (p 19 kuća), I. Kukuljevića (p 9 kuća).                                                                                                                                            

2. svećenik: F. Kuhača (p 35 kuća), F. Supila (p 9 kuća), Bana Derenčina (p 26 kuća).                                                                                                                                                           

3. svećenik: A. Starčevića parna strana (p 82 kuće).                                                                  

 4. svećenik: A. Starčevića neparna strana (p 107 kuća).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NAKNADNE PRIGODE ZA BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA. Pozivamo župljane koji nisu bili kod kuće na dan blagoslova ili su nekom obvezom bili spriječeni ili smo ih nehotice preskočili, a žele ga primiti, da se prethodno jave u ured za jedan od navedenih dana.

 

Subota, 14. 1. 2023. od 9 h

 

Nedjelja, 15. 1. 2023. – 2. nedjelja „kroz godinu“ od 10,30 h

 

ĐAKOVO (TU) – U Spomen-muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu u subotu, 5. studenoga svečano je otvorena izložba „S Isusom u patnji” čakovečke umjetnice Eve Vukine, u povodu obilježavanja obljetnice žrtve Vukovara. Okupljenima se obratio ravnatelj Muzeja vlč. mr. Tadija Crnjak, pozdravljajući i izričući dobrodošlicu autorici te svima okupljenima, a poto je pozdrav je uputio i predsjednik Gradskog vijeća Grada Đakova Pavo Cindrić.

Obraćajući se nazočnima, autorica Eva Vukina prvenstveno je zahvalila svima koji su došli uveličati otvorenje njezine izložbe u Đakovu. Istaknula je kako je željela da ljudi u njezinim radovima pronađu odgovor na pitanje: Gdje je Isus kad patimo, nam je jako teško, kad padnemo. „Naziv svake slike ima odgovor na to pitanje. Patnje su tu da nas približe Bogu, da nas posvećuju, i ova izložba neka ljudima bude kao mala duhovna obnova. Tu su slike koje sam posvetila našoj domovini, odraz svega što se događalo u protekle 3 – 4 godine, obljetnice pada Vukovara, kada bih svake godine napravila neku sliku s kojom sam htjela poslati poruku nade i utjehe onima koji su stradali u ratu. Također, tu su slike vezane uz potres u Petrinji i Zagrebu. Sve te slike zapravo su postaje Križnog puta, i u svim tim ljudima koji pate možemo vidjeti Isusa“, rekla je autorica.

Izložbu su zajednički otvorili nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić i krčki biskup Ivica Petanjak. Nadbiskup je zahvalio autorici što svojim radom svjedoči svoju vjeru i svoje kršćanske ideale te što ovom izložbom poručuje i svjedoči kako je lijepo biti ‘dodirnut Bogom’. „Hvala što na umjetnički način prenosite kršćansku poruku, koja je itekako snažna, što umjetnošću evangelizirate i s nama propovijedate. Želimo vam još mnoge izložbe i ostvarenja i da nastavite širiti miris i prostor kraljevstva Božjega i Isusa Krista oko sebe.

Program je moderirala kustosica Muzeja Irena Ivkić, a glazbenim točkama pratili su ga gosti iz Čakovca: Vlatko Vukina i Emanuel Kontrec (klavijature). Anica Banović