Vijesti

Nedjelja, 5. 3. – 2. KORIZMENA NEDJELJA. Prva nedjelja u ožujku
 
u 7,30 sati pok. Adam i Kata Vereš
u 9 sati pok. Jozo i Vinka Grbavac Za zdravlje Ivice Lončarevića
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 6. 3. 2023.
u 7 sati pok. Grgo, Mara i Vinko Sabljić
u 18,30 sati pok. Marica Babić
 
Utorak, 7. 3. 2023.
u 7 sati pok. Antun i Marija Vuksanović
u 18,30 sati pok. Ana Zubak, god.
 
spomen: pok. Rudolf Fehir, sprovodna pok. Mirko Kovačević, sprovodna
pok. Ivan Kaselj, god. pok. obitelji Svirac
pok. Stjepan Kolarić pok. Ruža i Boško Kolar
pok. Stipan i Ljuba Nevistić pok. Ivan i Nedjeljka Čalić
Srijeda, 8. 3. – Sv. Ivan od Boga, redovnik, zaštitnik bolesnika
 
Nastavak pobožnosti “devet srijeda sv. Josipu”
 
u 7 sati pok. Slavica Krha
u 18,30 sati pok. Marija i Stjepan Florijan
Četvrtak, 9. 3. 2023.
 
u 7 sati pok. Božo Spajić
u 18,30 sati pok. Slavo Bago
 
Petak, 10. 3. 2023.
 
u 7 sati pok. Ivan Perči
u 18,30 sati pok. Đurđa, Franjo, Vladimir i Franjo Truntić
 
spomen: pok. Ivica Škrlin, 1. god. pok. Iva (ž) Perić
 
Subota, 11. 3. 2023.
 
u 7 sati pok. Jela Gašpar
u 18,30 sati pok. sluga Božji kardinal Franjo Kuharić, god.
Nedjelja, 12. 3. – 3. KORIZMENA NEDJELJA
Nedjelja solidarnosti za Crkvu i narod u BiH
u 7,30 sati pok. Mijo, Anica, Stanko i Ivka Barušić
u 9 sati pok. Ana i Jozo Brandić
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
pok. Chiara Lubich, god.
Nedjelja, 26. 2. – 1. KORIZMENA NEDJELJA
 
u 7,30 sati pok. Davorin Ljubej
u 9 sati pok. Bože i Ruža Ćurić
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
 
Ponedjeljak, 27. 2. 2023.
u 7 sati pok. Kata, Luka, Franjo i Mato Pentek
u 18,30 sati pok. Magdalena Grgović, sprovodna (danas) pok. Marko Kovačević
 
Utorak, 28. 2. 2023.
u 7 sati pok. Agica i Ante Medved
u 18,30 sati pok. Kata, Stjepan, Kata i Mato
 
spomen: pok. Mara Gudelj, god. pok. Andrija Boras
pok. Danica i Stipan Radelić
pok. Marija i Franjo Vračević i pok. Jela i Mićo Karabojev
 
Srijeda, 1. 3. 2023.
 
Nastavak pobožnosti “devet srijeda sv. Josipu”
 
u 7 sati pok. Branko Brtan
u 18,30 sati pok. Željko i Marica Raščanac
 
Četvrtak, 2. 3. – Dan molitve za žrtve rata i mir u Ukrajini
 
u 7 sati pok. Jozo Ljubas
u 18,30 sati pok. Marko Duvnjak
 
Petak, 3. 3. – Prvi petak u ožujku
 
u 7 sati pok. Ivan, Dragica i Božo Križić
u 18,30 sati pok. Nikola, Ivka i Božica Bošković
 
spomen: pok. Ankica i Mirjana Mašić pok. Slavica i Antun Blažević
pok. Josip i Anica Rogalo
pok. Alojz, Marko, Pero, Božidar i Slavko Valjan
Subota, 4. 3. – Prva subota u ožujku
 
u 7 sati pok. Snježana Fališevac
u 18,30 sati pok. svećenici
 
Nedjelja, 5. 3. – 2. KORIZMENA NEDJELJA. Prva nedjelja u ožujku
 
u 7,30 sati pok. Adam i Kata Vereš
u 9 sati pok. Jozo i Vinka Grbavac
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE

Korizmena askeza, sinodski itinerarij

Draga braćo i sestre!

U evanđeljima po Mateju, Marku i Luki postoji podudarnost u izvješćima o događaju Isusova preobraženja. U tom događaju vidimo Gospodinov odgovor na neuspjeh njegovih učenika da ga razumiju. Neposrednog prije toga došlo je do pravog sukoba između Učitelja i Šimuna Petra, koji – nakon što je priznao Isusa Kristom, Sinom Božjim – odbacio je njegov navještaj muke i križa. Isus ga je oštro prekorio: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« (Mt 16, 23). I gle, »nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu« (Mt 17, 1).

Evanđelje o preobraženju naviješta se svake godine na drugu korizmenu nedjelju. Naime, Gospodin nas u tom liturgijskom vremenu uzima sa sobom i vodi nas u osamu. Dok redovite obveze traže od nas da ostanemo u svojim uobičajenim mjestima, živeći jednoličnu i katkad dosadnu svakodnevicu, u korizmi smo pozvani uspeti se zajedno s Isusom “na goru visoku”, da sa svetim Božjim narodom doživimo posebno iskustvo askeze.

Korizmena askeza je zalaganje, uvijek prodahnuto milošću, da nadvladamo svoj manjak vjere i otpore nasljedovanju Isusa na križnom putu. Upravo ono što su Petar i ostali učenici trebali učiniti. Da bismo produbili svoje poznavanje Učitelja, da bismo u punini razumjeli i prihvatili otajstvo Božjeg spasenja, koje se ostvaruje u potpunom darivanju samoga sebe iz ljubavi, moramo pustiti njemu da nas povede u osamu i u visine, odvajajući se od osrednjostî i ispraznostî. Trebamo krenuti na put koji vodi uzbrdo, koji zahtijeva napor, žrtvu i usredotočenost, baš poput izleta u planine. Ti su preduvjeti važni i za sinodski put kojim smo kao Crkva predano krenuli. Dobro će nam doći da razmišljamo o tom odnosu između korizmene askeze i sinodskog iskustva.

Na “duhovnu obnovu” na gori Tabor Isus vodi sa sobom trojicu učenika, odabranih da budu svjedoci jedinstvenog događaja. On želi da to milosno iskustvo ne bude samotno, nego nešto što se dijeli s drugima, kao što je to, uostalom, i sav naš život u vjeri. Isusa se nasljeduje zajedno i zajedno, kao Crkva hodočasnica u vremenu, živimo liturgijsku godinu i u njoj korizmu, putujući s onima koje nam je Gospodin dao za suputnike na našem životnom putu. Slično usponu Isusa i učenikâ na goru Tabor, možemo reći da je naš korizmeni hod “sinodski”, zato što je nešto što činimo zajedno i svi idemo istim putem, kao učenici jedinoga Učitelja. Znamo, štoviše, da je On sâm Put, i zato Crkva, i u liturgijskom i u sinodskom itinerariju, ne čini ništa drugo nego sve dublje i potpunije ulazi u otajstvo Krista Otkupitelja.

I dolazimo tako do vrhunca. U Evanđelju se kaže da Isus »preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost« (Mt 17, 2). To je “vrh”, cilj puta. Na kraju uspona, dok stoje s Isusom na vrhu gore, trojici učenika dana je milost da ga vide u njegovoj slavi, obasjanog nadnaravnom svjetlošću koja nije dolazila izvana, nego je zračila iz njega samog. Božanska ljepota tog viđenja bila je neusporedivo veća od svih napora koje su učenici morali uložiti dok su se uspinjali na goru Tabor. Kao i kod svakog napornog izleta u planinu, dok se penješ moraš dobro paziti na stazu, ali panorama koja se na kraju pruža pred očima iznenađuje i uzvraća svojom divotom. I sinodski se proces često čini napornim i ponekad bismo mogli klonuti duhom. No, ono što nas čeka na kraju nesumnjivo je nešto čudesno i iznenađujuće, što će nam pomoći da bolje razumijemo Božju volju i naše poslanje u službi njegova kraljevstva.

Iskustvo učenikâ na gori Tabor dodatno se obogaćuje kad se uz preobraženog Isusa pojavljuju Mojsije i Ilija, koji uosobljuju Zakon odnosno Proroke (usp. Mt 17, 3). Kristova je novost ispunjenje Staroga saveza i obećanjâ; neodvojiva je od povijesti Boga s njegovim narodom i otkriva njezino duboko značenje. Sinodski je hod, slično tome, također ukorijenjen u tradiciji Crkve i istodobno otvoren novostima. Tradicija je izvor nadahnuća za traženje novih putova, kloneći se pritom napasti nepokretnosti, s jedne strane, i napasti improviziranog eksperimentiranja, s druge.

Korizmeni asketski hod i, na sličan način, sinodski hod, imaju za cilj duboku promjenu i na osobnoj i na crkvenoj razini. Ta duboka promjena, i u jednom i u drugom slučaju, ima svoj uzor u Isusovu preobraženju i postiže se milošću njegova vazmenoga otajstva. Da bi se takva duboka promjena dogodila ove godine u nama, želim predložiti dva “puta” kojim nam je ići da bismo zajedno s Isusom svladavali uspon i s njim došli do cilja.

Prvi se odnosi na poziv koji je Bog Otac uputio učenicima na gori Tabor dok su gledali preobraženog Isusa. Glas iz oblaka govori: »Slušajte ga!« (Mt 17, 5). Prva je uputa, dakle, vrlo jasna: slušati Isusa. Korizma je vrijeme milosti u onoj mjeri u kojoj slušamo njega koji nam govori. A kako nam govori? Ponajprije u Riječi Božjoj koju nam Crkva daje u liturgiji: neka naše uši ne budu začepljene za nju; ako ne možemo stalno ići na misu, čitajmo biblijska čitanja iz dana u dan, pa i uz pomoć interneta. Osim u Svetom pismu, Gospodin nam govori u našoj braći i sestrama, posebno u licima i pričama onih koji su u potrebi. No, želim dodati još jedan vid, koji je vrlo važan u sinodskom procesu: slušanje Krista povezano je također sa slušanjem naše braće i sestara u Crkvi. Riječ je o onom uzajamnom slušanju koje je u nekim fazama glavni cilj, ali je, međutim, uvijek neizostavno u metodi i stilu sinodske crkve.

Čuvši Očev glas, »učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama« (Mt 17, 6-8). Evo drugog savjeta za ovu korizmu: nemojmo iz straha od suočavanja sa stvarnošću s njezinim svakodnevnim naporima, potrebama i proturječjima bježati u religioznost sazdanu od izvanrednih događaja, sugestivnih iskustava. Svjetlo koje Isus pokazuje učenicima predokus je uskrsne slave, a pristupa mu se nasljedovanjem “njega jedinoga”. Korizma je usmjerena na Uskrs: to “povlačenje u osamu” nije samom sebi svrha, već nas priprema da s vjerom, nadom i ljubavlju živimo muku i križ kako bismo došli do uskrsnuća. I na sinodskom putu se ne smijemo zavaravati da smo stigli do cilja kad nam Bog daje milost nekih snažnih iskustava zajedništva, jer i tad nam Gospodin ponavlja: »Ustanite, ne bojte se!«. Siđimo u nizinu i neka nam milost koju smo doživjeli pomogne umješno raditi na sinodalnosti u svakodnevnom životu naših zajednica.

Draga braćo i sestre, neka nas u ovoj korizmi Duh Sveti snaži i potiče u našem usponu s Isusom, kako bismo mogli iskusiti njegov božanski sjaj i tako, ojačani u vjeri, nastavili svoj put zajedno s njim, koji je svjetlost na prosvjetljenje narodâ i slava puka svoga.

Rim, Sveti Ivan Lateranski, 25. siječnja, blagdan Obraćenja svetoga Pavla

Nedjelja, 19. 2. – 7. NED. “KROZ GODINU”. Dan solidarnosti sa stradalima u potresu u Turskoj i Siriji
u 7,30 sati pok. Ljubica Perko, godišnjica i pok. Jure Perko
pok. sestra Bernardica Golubičić, redovnica
u 9 sati pok. Mara Kelava, sprovodna (jučer)
 
pok. Kata, Pero, Ante i Slavica Lovrić i svi pok. obitelji Lovrić
 
u 17 sati – Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE pok. fra Milivoj Marušić, svećenik
 
Ponedjeljak, 20. 2. 2023.
 
u 7 sati pok. Ksenija i Ivan Pavić
u 18,30 sati pok. Danica i Stanko Grbavac
Utorak, 21. 2. 2023.
 
u 7 sati pok. Ana Carević, 1. god.
u 18,30 sati pok. Stipo Kovačić Nikolić
 
spomen: pok. Anđa i Marijan Zelić pok. Celija i Marko Ladan
pok. Klara, Niko i Pero Tomić pok. Jerko i Dragica Martić
 
pok. Mirjana i Valentin Maršić
 
Srijeda, 22. 2. – ČISTA SRIJEDA ili PEPELNICA. Početak Korizme. Dan strogog posta i nemrsa
Nastavak pobožnosti “devet srijeda sv. Josipu” – Početak korizmene Inicijative “40 dana za život”
u 7,30 sati pok. Dragica Šimundić, godišnjica
u 9 sati pok. Ruža i Mirko Ćurić
u 18,30 sati svečana biskupska misa
 
Četvrtak, 23. 2. – Sv. Polikarp, biskup i mučenik
 
u 7 sati pok. Kata, Grgo i Ana Bešlić
u 18,30 sati pok. Ivka Lučić, god.
Petak, 24. 2. – Prvi korizmeni petak i početak križnoga puta. Sv. Sinerot, srijem. mučenik
u 7 sati pok. Petar Širić
u 18,30 sati pok. Borislav Klobučar
 
spomen: pok. Nikola Marjanović, god. pok. Ana Škrapić
pok. Mato Labudić pok. Ante Ćurić
pok. Antun i Janja Šarčević pok. Emil i Ivka Takač
pok. Marija Karalić i pok. Božo Pribanić
Subota, 25. 2. 2023.
 
u 7 sati pok. Anka i Mirko Dorić
u 18,30 sati pok. Sabina i Ivan Grbeša
 
Nedjelja, 26. 2. – 1. KORIZMENA NEDJELJA
 
u 7,30 sati pok. Davorin Ljubej
u 9 sati pok. Bože i Ruža Ćurić
u 17 sati - Samostan na nakanu
u 18,30 sati ZA ŽUPLJANE
Dragi župljani,
na pragu smo korizmenoga vremena, milosnoga i spasonosnoga vremena, potrebnoga
svima nama na putu obraćenja. Zato prihvatimo „rasti u spoznaji Isusa Krista“, kako
ćemo moliti na početku korizme, te u nasljedovanju njegova puta do križa i uskrsnuća.
Uključimo se svi u naš „korizmeni program“ – redovitu nedjeljnu euharistiju, pristup
uskrsnoj ispovijedi, biblijske večeri pod naslovom „Upoznati snagu Isusa Krista“ pod
vodstvom vlč. dr. Ivana Benakovića, korizmene katehetske propovijedi petkom pod
večernjom misom koje će predslaviti profesori našega Fakulteta, pobožnost križnoga
puta u redovitim i posebnim prilikama, korizmeno hodočašće Krvi Kristovoj u Ludbreg,
karitativne i misijske akcije i druge načine. Pođimo otvorenoga vjerničkoga srca – „za
križem Kristovim“ ususret njegovome i svome Vazmu!
+ + + + + + +
 
1. RASPORED SV. MISA radnim danima i nedjeljom u katedrali i samostanskoj crkvi je
uobičajen, kao i prilika za sv. ispovijed.
+ Nedjelja, 19. 2. – 7. NEDJELJA „KROZ GODINU“. Dan solidarnosti sa stradalima u
potrebu u Turskoj i Siriji. Na poziv našega nadbiskupa Đure danas ćemo se ujediniti u
molitvi i skupljanju priloga za stradale u nemilim potresima u Turskoj i Siriji. Novčani
prilozi se, prema Nadbiskupovoj odredbi, skupljaju u svim crkvama nakon nedjeljnih
misa, tako i u katedrali i u samostanskoj crkvi. Hvala za vašu sućutnu ljubav prema
stradalima i za svaki dar. Možete ga također dati u ured.
Također se ove nedjelje prvopričesnicima, krizmenicima i drugoj školskoj djeci, te
njihovim obiteljima, kao i svim drugima obiteljima i vjernicima koji žele dijele
Caritasove kutijice za korizmena odricanja. Naime, prilog od onoga čega se odričemo
u korizmi, ovime darujemo za potrebite među nama. Caritasove kutijice vraćamo s
darovima svoga odricanja na Veliki četvrtak, prije Mise večere Gospodnje u katedrali
u 18,30 h.
Čedrdesetsatno klanjanje pred Presvetim upriličuje se na kraju pokladnoga razdoblja,
a u pripravi za korizmu u samostanskoj crkvi. Presveto se izlaže ove nedjelje nakon
jutarnje mise u 7 h, te je cijelo vrijeme moguće doći na klanjanje. Preporučujemo
pohod svima koji mogu. Završava u utorak uoči Pepelnice jutarnjom misom u 7 h.
 
Obnovi
Pošalji
Vratite se Gospodinu, Bogu svome… vratite se svim
 
srcem…
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
+ Srijeda, 22. 2. – ČISTA SRIJEDA ILI PEPELNICA. Početak korizme. Dan strogoga
posta i nemrsa. Sv. mise s obredom pepeljenja su u katedrali po blagdanskom
rasporedu: u 7,30 h, zatim u 9 h, te večernja biskupska u 18,30 h. Kako ovoga tjedna
nema nastave radi zimskih praznika, prvopričesnike i drugu šk. djecu pozivamo na
misu u 9 h, ako je moguće s roditeljima, a na večernju misu u 18,30 h krizmenike s
njihovim roditeljima. Vjernički je da svi započnemo korizmu sudjelovanjem u
bogoslužju Čiste srijede.
POBOŽNOST „DEVET SRIJEDA U ČAST SV. JOSIPU“ nastavljamo uobičajeno u sve
srijede do Svečeve svetkovine krunicom sv. Josipu u 18 h (predmole mladići i muževi),
te litanijama i potom sv. misom. Pozivamo kršćanske supružnike i članove obitelji:
dođimo moliti na nakane naših obitelji, za očeve obitelji, za potrebe djece i mladih...
+ Petak, 24. 2. – Prvi korizmeni petak. Započinjemo pobožnost križnoga puta u 18 h,
nakon kojega slijedi sv. misa s propovijedi u 18,30 h. Lijepa je negdašnja praksa bila da
su u korizmene petke bivale u crkvama tzv. korizmene katehetske propovijedi, kojima
se podsjećalo i produbljivalo kršćanski nauk. Na tom tragu i mi želimo kroz
ovogodišnje korizmene petke, promišljati o sedam glavnih grijeha, a sv. mise i
propovijedi imat će nam pojedini profesori, ovoga prvoga korizmenoga petka naš vlč.
dr. Ivica Raguž.
KRIŽNI PUT molimo u katedrali utorkom u 17,45 h s duljim meditacijama, a petkom u
18 h s kraćim meditacijama, a homilijom u sv. misi. Nedjeljom u katedrali nema
križnoga puta, nego će tijekom korizme biti pojedine prigode za djecu, mlade, obitelji,
sve vjernike, pa se rado uključujmo. Bit će najava na posebnoj obavijesti na oglasnoj
ploči. O križnom putu u samostanskoj crkvi po naknadnim obavijestima.
+ Nedjelja, 26. 2. – 1. KORIZMENA NEDJELJA. Sv. mise su u katedrali i samostanskoj
crkvi redovito. Nakon svih sv. misa je akcija prodaje krofni i drugih kolača pod
vodstvom udruge sv. Vinka, čijom kupnjom pomažete uskrsnu akciju potrebitima naše
župe. Hvala svim župljankama koje će se darom krofni, domaćih i drugih kolača
uključiti u akciju, kao i onima koji ćete isto kupiti.
Zajednički susret roditelja krizmenika 2. raz. SŠ bit će ove nedjelje nakon večernje
mise u katedrali. Molimo sudjelovanje barem jednoga od roditelja.
+ Ponedjeljak, 27. 2. – Zajednički susret roditelja prvopričesnika 3. raz. OŠ bit će
danas nakon večernje mise u katedrali u 19,15 h. Molimo roditelje da dođu, barem
jednoga za svakoga prvopričesnika.
 
+ Srijeda, 1. 3. – Križni put za nerođene, u tijeku inicijative „40 dana za život“, bit će
danas u 17 h u Strossmayerovom parku. Potičemo na sudjelovanje i molitvu na ovu
vrijednu nakanu, koja se itekako uklapa u korizmeno vrijeme.
+ Četvrtak, 2. 3. – KORIZMENE BIBLIJSKE VEČERI započinjemo ovoga četvrtka nakon
večernje mise u 19,15 h u velikoj dvorani župe na temu „Upoznati snagu Isusa Krista“
pod vodstvom bibličara vlč. dr. Ivana Benakovića. One su vrijedan doprinos
korizmenoj duhovnoj obnovi. Potičemo sve mlade i odrasle vjernike. Sljedeće večeri su
u četvrtke, 16. 3. i 30. 3. o.g. u 19,15 h, kao niz druženja s našim Učiteljem Isusom
Kristom.
+ Petak, 3. 3. – Drugi korizmeni petak. Prvi petak u ožujku. Prilika za sv. ispovijed je
redovito uz sv. mise. Napose ističemo pobožnost križnoga puta i večernju sv. misu s
homilijom u 18,30 h, koju će predvoditi i s nama razmišljati o prvom glavnom grijehu –
oholosti vlč. mr. Stjepan Matezović, duhovnik u Sjemeništu i profesor na KBF-u.
+ Subota, 4. 3. – Prva subota u ožujku. Nastavljamo prvom subotom i nedjeljom moliti
za svećenička i redovnička zvanja krunicom u 18 h, te večernjom sv. misom u 18,30 h.
Krunicu predmole članovi Djela Marijina, koji toga popodneva imaju susret. Sve
uključene u mrežu molitelja za zvanja i druge župljane pozivamo na sudjelovanje.
+ Nedjelja, 5. 3. – 2. KORIZMENA NEDJELJA. Prva nedjelja u ožujku. Sv. mise su u
katedrali i samostanskoj crkvi redovito. Pod večernjom misom u 18,30 h u katedrali je
predstavljanje krizmenika 2. raz. SŠ. Očekujemo njihovu nazočnost, a radujemo se
sudjelovanju njihovih roditelja i kumova koji su u Đakovu i okolici. Krizmenici predaju
svoje molbe i čine ozbiljan korak u pripremi za sv. krizmu. Podržimo ih molitvama!
2. USKRSNI POHOD SVEĆENIKA STARIJIMA I BOLESNIMA s podjelom sv. sakramenata
bit će i ove korizme upriličen za one župljane koje do sada imamo prijavljene na
popisima. Svećenici će krenuti nakon 2. korizmene nedjelje. Ukoliko ima drugih teže
pokretnih i bolesnih župljana, a nismo ih pohađali, prijavimo ih u ured što prije.
Sve starije i bolesne, a ipak pokretnije, vjernike dovezimo u župnu dvoranu u
nedjelju, 11. 3. u 15,30 h. Bit će za njih prigodna pobožnost i prilika za sv. ispovijed i
sv. misa s podjelom bolesničkoga pomazanja u 16 h. Prošloga Došašća je to bilo lijepo
iskustvo za njih. Omogućimo radostan susret svojim starima ove korizme, a time
olakšajmo svećenicima da onima koji su ipak pokretniji ne moraju dolaziti kućama.
 
+ + + + + + + +
 
3. KATEHEZA u župi se nastavlja prema rasporedu i informacijama koje dobivaju djeca
i mladi. Svesrdno potičemo redovitost svih.
 
Obnovi
Pošalji
Vratite se Gospodinu, Bogu svome… vratite se svim
 
srcem…
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
4. SUSRETI U ŽUPI također se nastavljaju po rasporedu i
 
najavama kako u oglasima, tako kroz viber-grupe.
5. KORIZMENO HODOČAŠĆE KRVI KRISTOVOJ U LUDBREG organizira naša župu u
subotu, 11. 3. U Ludbregu je duhovni program. Popodne želimo posjetiti Varaždin.
Cijena je 25 eura. Prijavljuje se i uplaćuje u uredu. Kod prijave uplaćujemo polovicu
iznosa, a ostalo u danima prije hodočašća. Pođimo u ovo zajedništvo koji možemo.
6. SUSRETI KOD SESTARA SV. KRIŽA ravnaju se prema rasporedu najavljenom na
web-stranicama Sestara i plakatima na oglasnim mjestima.
7. DOPRINOSI ZA ŽIVOT ŽUPE – Hvala svim pojedincima i obiteljima župe, koji su u
svijesti zajedništva i odgovornosti za uzdržavanje župe, u posljednje vrijeme podmirili
lukno za prošlu a neki već i za ovu godinu, te dali za druge potrebe župe. Poželjno je
svoje obveze urede obitelji koje pripremaju slavlja krštenja, prve pričesti i krizme, te
vjenčanja u obiteljima tijekom o.g., kao i oni koji kumuju, potrebuju druge preporuke
župe itd. Hvala za vaše darove za druge crkvene ustanove i oblike crkvenoga služenja.
Milostinja u dane križnoga puta tj. utorkom i petkom kod večernje mise u 18,30 h,
kako se to čini i u drugim župama i kako smo činili u Došašću kod zornica, sukladno
potrebama župe i odluci ekonomskoga vijeća, te prijašnjoj Nadbiskupovoj suglasnosti,
bit će namijenjena karitativnim i redovitim potrebama župe, napose za režije u
župnim prostorima (napose grijanje i struju) i drugome. Hvala za vaše razumijevanje i
svaki dar. Nekada nam je lakše odvojiti i u milostinju dati više puta manji iznos, nego li
donijeti u ured odjednom.
8. NAJAVA KANONSKE VIZITACIJE – Službeni pohod prvoga pastira mjesne Crkve –
nadbiskupa Đure našoj župi bit će u četvrtak, 23. 3. o.g. tijekom cijeloga dana. Toga
će se dana susretati sa svim suradnicima i skupinama napose odraslih vjernika, koji se
okupljaju u župi. Lijepo vas sve molim da iz daljega planirate sudjelovanje. Vrhunac
kanonske vizitacije je večernja misa u 18,30 h na koju su pozvani svi župljani. Kako je
to osobiti „dan župnoga zajedništva“, poželjno je sudjelovanje svih!
9. HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE organizira mol. zajednica Milosrdnoga Isusa od petka
do nedjelje, 21.-23. 4. Sve informacije i prijave kod župljanki Darije Veverec
(mob.098/1967-443) i Marice Kuprešak (mob. 099/691-4588). Sa skupinom hodočasti
vlč. Kapelan.
Izdaje: Župa Svih Svetih, Strossmayerov trg 1, 31400 Đakovo. Odgovara: Ivan Lenić, župnik i dekan.
Tel/faks: 031/ 802 300. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Župna internet stranica: djos.hr/djakovo1.