ĐAKOVO (TU) – Uoči Svetkovine Duhova, 22. svibnja u samostanskoj crkvi Presvetog Srca Isusova Duhovsko bdijenje predvodio je doc. dr. sc. Grgo Grbešić, rektor crkve. U prvom dijelu izložio je Presveti Oltarski Sakrament, uz pjesme koje su u pratnji raznih instrumenata izvele sestre novakinje. Nakon evanđeoskih tekstova i pjesama slijedilo je molitveno predstavljanje darova Duha Svetoga koje je pripremila i vodila s. Meri Gotovac pod nazivom „Sedam darova Duha Svetoga u životu majke M. Amadeje Pavlović“. Uz svaki dar po jedna novakinja, postulantica ili kandidatica svečano su donijele svjećicu uz plamen pred oltarom.

Nakon toga predvoditelj je molio za razne nakane, te pozvao sestre da u tišini nastave moliti kako ih Duh nadahne. Tada su u ovo bdijenje bili uključeni svi vjernici koji žele sudjelovati na sv. Misama i pobožnostima u našoj crkvi a ne mogu doći radi pandemije corona virusa.

Na samu svetkovinu Pedesetnice, jutarnje misno slavlje za sestre predvodio je mo. Ivan Andrić, pomoćnik rektora samostanske crkve. Podsjetio je na djelovanje Duha Svetoga u Starom zavjetu, u stvaranju (Post) kao sila koja moćno djeluje, u Psalmima kao obnovitelj „lica zemlje“ (Ps 104), te u šapatu laganog i blagog lahora kojeg je prepoznao Ilija (1 Kr 19). Na temelju toga zaključio je kako „Bog ne treba nikakva naša moćna i impresivna djela, nego nas treba kao poslušno sredstvo svojega moćnoga djelovanja“ te povezavši s Novim zavjetom podsjetio kako je Duh Sveti djelovao po apostolima koji su bili mali, obični ribari. Nastavio je: „Nije dosta razmišljati o Duhu, već se trajno otvarati Njegovu djelovanju. Zato Duhovi nisu samo rođendan Crkve nego i trajna mladost te iste Crkve. Otuda život, otuda proljeće Crkve. Tako se Crkva ne može nikada obnoviti nekim dekretom ili reformom nego uvijek novim događajem Duhova, izljevom Duha Svetoga na nas, na Crkvu, a to je uvijek čin vjere. Crkva, svi mi, i ova zajednica mjesto su trajnog ispunjenja tog Isusovog obećanja. U Crkvi, među nama, i u ovoj zajednici sigurno je uvijek moguće doživjeti njegovo moćno djelovanje, napose onda kad se tom djelovanju spremno otvaramo, kad to djelovanje osluškujemo i primjećujemo, i kad ono što primamo od Duha Svetoga oživljavamo, živimo i oživotvorujemo. To činimo silom Duha Svetoga.“

U večernjim satima vjernici su prisustvovali župnoj misnom slavlju na Ljetnoj terasi Centra Amadea koju je predvodio vlč. Dominik Nedeljković, župni vikar Župe Svih svetih u Đakovu. s. Nada Martinković