altPovodom Dana otvorenih vrata udruga koji se u cijeloj Hrvatskoj obilježavaju od 12. do 15. lipnja 2013. godine na đakovačkom korzu svoj rad predstavila je Udruga za psiho-socijalne potrebe Amadea. Kao i sve ostale zainteresirane udruge osmislila je niz sadržaja kojima se na odgovarajući način predstavila građanima i na taj način se uklopila u niz aktivnosti koje se ove godine organiziraju povodom "Europske godine građana 2013.". Cilj navedene godine je potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja u pitanjima od javnog interesa.

S tom je namjerom  i Udruga Amadea nastojala privuči pozornost građana te im predstaviti programe i projekte koji se provode u prostorijama te udruge ili izvan njih.  Provodeći anketu među građanima, volonteri Amadee pružali su sve potrebna informacije o humanitarnom radu udruge, a anketirani građani izrazili su svoje dobronamjerne želje i skrenuli pažnju na ono što je po njihovu mišljenju najvažnije u radu sa starijim osobama. Teodor Horvat