altPovodom obilježavanja Europskog dana međugeneracijske solidarnosti, koji se 29. travnja slavi u cijeloj Europi i šire, a ima za cilj promicanje solidarnosti među  generacijama u Europskoj uniji do 2020. godine, u Centru Amadea – Dnevnom boravku za starije i osamljene osobe toga su dana na druženju s korisnicima Centra pozvani svi građani.

Održana je Radionica zlatoveza za sve zainteresirane, a grupa mladih volontera u pratnji njegovateljice koja je zaposlena u programu besplatne Pomoći u kući, posjetila je starije i potrebite osobe u altnjihovim kućama. To je bila prilika i za promicanje volonterstva među mladima s namjerom da pomognu starijim i nemoćnim osobama kako bi se osjećali korisnijim i svoj život učinili ljepšim.

Drugi razred Ekonomske škole Braće Radić iz Đakova u pratnji vjeroučiteljice Nataše Šantić posjetio i darivao korisnike Centra Amadea, a sa korisnicima su i porazgovarali o tom kakve su njihove potrebe. Zajedno su zaključili da mlađi i stariji trebaju surađivati i međusobno se pomagati te da dijalog  generacija može pridonijeti boljem obrazovanju i životu uopće kao i  boljem razumijevanju jednih i altdrugih.

Obilježavanje dana međugeneracijske solidarnosti željelo je privući pozornost političara na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te ih navesti da promisle o konceptu solidarnosti među generacijama i promicanju aktivnog starenja. Teodor Horvat